Konferencje.pl - tysiące miejsc na konferencje. Zero kłopotów.
Skorzystaj z wyszukiwarki lub zleć nam wybór idealnej sali konferencyjnej spośród ponad 4000 hoteli, ośrodków, pałaców, a także teatrów i muzeów oraz innych oryginalnych miejsc.
Wyślij zapytanie, a otrzymasz oferty bezpośrednio na swój adres e-mail.

Branża marketingowa zajmuje stanowisko w sprawie wydłużonych terminów płatności


28.01.2014
Wobec dochodzących z rynku sygnałów, że firma farmaceutyczna Polpharma wydłuża terminy płatności do 120 dni, jak i również uzależnia od zgody na ten warunek udział podwykonawców w organizowanych przez spółkę przetargach, SKM SAR, OFBOR, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB i ZFPR zajęły stanowisko w tej sprawie.
 
"Chcielibyśmy wyrazić zdecydowany sprzeciw, jak i również poinformować publicznie o podjętych dotąd działaniach oraz planach" - czytamy w liście podpisanym przez Pawła Tyszkiewicza, Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. "W naszej opinii wydłużanie terminów płatności powyżej 60 dni jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego, ideą odpowiedzialnego biznesu, a także z obowiązującymi przepisami prawa. Taka praktyka bowiem jest sprzeczna z przepisami ustawy z 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (została ona wprowadzona w celu pełnego wdrożenia do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych), a także uważamy, że działanie takie stanowi (w świetle ustawy 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) nadużycie pozycji dominującej poprzez narzucanie odległych terminów płatności, a także czyn nieuczciwej konkurencji (w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), jako działanie niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami" - czytamy w dokumencie.
 
Zagrożenie dla małych i średnich przedsiębiorstw
 
"W związku z powyższym poczuliśmy się w obowiązku podjęcia działań mających na celu przeciwstawienie się tym praktykom uderzającym w przedsiębiorstwa zrzeszone w naszych organizacjach, jak i cały sektor MSP. W pierwszej kolejności chcąc w sposób polubowny porozmawiać o zaistniałym problemie z władzami firmy Polpharma wysłaliśmy 23 grudnia 2013 r. list awierający stanowisko naszych organizacji oraz propozycję spotkania w celu omówienia zagadnienia długich terminów płatności oraz wynikających z tego konsekwencji dla biznes partnerów. Niestety do dnia 20 stycznia 2014 roku nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ze strony spółki, stąd uznaliśmy za konieczne upublicznienie omawianego problemu oraz naszych dalszych kroków" - napisano w liście.
 
Gotowi do dyskusji
 
W dalszej części listu jego sygnatariusze deklarują chęć porozumienia. "Nasze zaproszenie do rozmowy w celu wymienienia się racjami obu stron oraz wspólnego poszukania optymalnego dla wszystkich zainteresowanych rozwiązania nadal pozostaje aktualne. Uważamy, że brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Polpharmy na nasze zaproszenie i chęć podjęcia dialogu może nas zmusić do wejścia na drogę sądową, które miałoby jednoznacznie wyjaśnić i określić czy wdrażane przez firmę Polpharma terminy płatności przekraczające 60 dni (w tym przypadku aż 120 dni) są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Dlatego współpracująca z nami kancelaria prawna przygotowuje obecnie pismo przedprocesowe. Jest to kwestia niezwykle istotna, gdyż w naszej ocenie tego typu nieuzasadnione praktyki uderzają w małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące najważniejsze koło zamachowe polskiej gospodarki oraz dające miejsca pracy zdecydowanej większości zatrudnionych w Polsce" - czytamy w dokumencie.
 
Poleć artykuł:
lista aktualności

Newsletter

RSS - Aktualności

W każdy wtorek najnowsze obiekty, newsy
i artykuły w Twojej skrzynce. Bądź na bieżąco!

Najnowsze oferty specjalne

Co nowego?

Hotele konferencyjne Hotele konferencyjne; W budowie Ośrodki konferencyjne Centra kongresowe i targowe Ośrodki konferencyjne
Pomoc medyczna, Organizacja pikników Organizacja eventów, Organizacja konferencji, Organizacja kongresów Tłumaczenia konsekutywne, Tłumaczenia materiałów, Tłumaczenia symultaniczne
Pomoc medyczna, Organizacja pikników Organizacja eventów, Organizacja konferencji, Organizacja kongresów Tłumaczenia konsekutywne, Tłumaczenia materiałów, Tłumaczenia symultaniczne