W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Bydgoszcz Convention Bureau

Region: Kujawy
ul. Batorego 2
85-104 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Kontakt:
telefon:52 340 45 50
fax: 52 340 45 50

e-mail:
    Widok

    Wychodząc naprzeciw potrzebom turystyki biznesowej, w ramach struktury Bydgoskiego Centrum Informacji, utworzono Biuro Kongresów i Konferencji (Bydgoszcz Convention Bureau). Jednostka ta ma za zadanie wspieranie rozwoju turystyki biznesowej na szczeblu lokalnym i regionalnym.Rolą biura jest przede wszystkim wypracowanie spójnego i całościowego obrazu konferencyjnego miasta Bydgoszczy, przyjaznego i otwartego dla gości, oferującego profesjonalne usługi na wysokim poziomie, a tym samym aktywna promocja miasta. Zadaniem pracowników Biura Kongresów i Konferencji jest prowadzenie doradztwa związanego z organizacją spotkań w mieście i regionie oraz współpraca z organizatorami konferencji przy przygotowaniu imprez.