W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Bydgoszcz Convention Bureau

Dane kontaktowe

...... Pokaż telefony
  • Opis

Opis

Wychodząc naprzeciw potrzebom turystyki biznesowej, w ramach struktury Bydgoskiego Centrum Informacji, utworzono Biuro Kongresów i Konferencji (Bydgoszcz Convention Bureau). Jednostka ta ma za zadanie wspieranie rozwoju turystyki biznesowej na szczeblu lokalnym i regionalnym.Rolą biura jest przede wszystkim wypracowanie spójnego i całościowego obrazu konferencyjnego miasta Bydgoszczy, przyjaznego i otwartego dla gości, oferującego profesjonalne usługi na wysokim poziomie, a tym samym aktywna promocja miasta. Zadaniem pracowników Biura Kongresów i Konferencji jest prowadzenie doradztwa związanego z organizacją spotkań w mieście i regionie oraz współpraca z organizatorami konferencji przy przygotowaniu imprez.