W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

Piotrkowska 87, 90-423 Łódź
www.cityoflodz.pl

Dane kontaktowe

...... Pokaż telefony
Kategorie: Atrakcje turystyczne
 • Atrakcje

Atrakcje

Atrakcje turystyczne

 • Przejdź się ulicą Piotrkowską - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

  Przejdź się ulicą Piotrkowską

  W pobliżu ulicy Piotrkowskiej znajdują się większość najważniejszych urzędów, siedziby banków, sklepy, restauracje i mnóstwo pubów. Na ulicy odbywa się wiele imprez, festynów, marszów i uroczystości państwowych. Piotrkowska dawniej "Biglem" a dziś spotykamy się z częstym określeniem "Pietryny". Jest to centrum kulturalne, polityczne, sentymentalne, handlowe i biznesowe Łodzi. Pomiędzy ul. Tuwima a Nawrot znajduje się Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci, czyli imienna nawierzchnia pokrywająca fragment ul. Piotrkowskiej; prawdopodobnie jest to jedyny tego typu pomnik na świecie, zawierający obecnie 13454 imienne kostki. Od 1 czerwca 2009 roku na ulicy Piotrkowskiej znajdują się Zdroje Uliczne, czyli seria obiektów małej architektury, powstała dzięki inicjatywie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi w ramach projektu "Fontanny dla Łodzi". Zdroje, w formie granitowych kolumn z rzeźbami dzieci i ryb, dostarczają wody pitnej przechodniom. Ich twórcami są łódzcy rzeźbiarze, Magdalena Walczak i Marcin Mielczarek, ich autorstwa jest także Pomnik Misia Uszatka, również znajdujący się przy ulicy Piotrkowskiej.
 • Zwiedzanie Cmentarza Żydowskiego - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

  Zwiedzanie Cmentarza Żydowskiego

  Cmentarz znajduje się przy ul. Brackiej w Łodzi został założony w 1892 roku. Obecnie cmentarz zajmuje obszar 39,6 hektara. Na cmentarzu spoczęło wiele osób zasłużonych dla rozwoju miasta i jego dziejów jak: rabini, fabrykanci, lekarze, politycy, działacze społeczni itd. Ich grobowce to często wysokiej klasy dzieła sztuki kamieniarskiej i kowalskiej. Na cmentarzu pochowane są ofiary jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości – Holocaustu. Na części cmentarza zwanego „Polem Gettowym” pochowanych zostało ok. 43 000 ofiar getta łódzkiego zmarłych z głodu i wycieńczenia. Przywracając pamięć o zmarłych Fundacja opiekująca się cmentarzem doprowadziła do całkowitego uporządkowania tego terenu. Mimo prowadzenia innych prac na cmentarzu, teren Pola Gettowego był najważniejszy i najistotniejszy do uporządkowania aby żyjący jeszcze nieliczni potomkowie osób tam pochowanych mogli postawić macewy na grobach swoich bliskich a samo Pole Gettowe nabrało charakteru cmentarza wojennego.
 • Zwiedzanie Getta w Łodzi - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

  Zwiedzanie Getta w Łodzi

  Łódzkie Ghetto Litzmannstadt założone w Łodzi przez okupacyjne, nazistowskie władze III Rzeszy w 1939 r. Do getta przymusowo przesiedlano głównie ludność pochodzenia żydowskiego, z terenów aglomeracji łódzkiej. Getto było istotnym producentem i dostawcą odzieży i narzędzi dla hitlerowskich Niemiec. Getto Litzmannstadt (jako ostatnie w Europie) zostało zlikwidowane w sierpniu 1944. Mieszkało tam ponad 100 tys. ludzi.
 • Zwiedzanie Księżego Młyna - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

  Zwiedzanie Księżego Młyna

  Karol Wilchelm Scheibler zbił fortunę w okresie tzw. „Głodu bawełnianego”, który był następstwem wojny secesyjnej w USA. Przewidując zaistnienie takiej sytuacji, zgromadził zapasy surowca, a za uzyskane w ten sposób dochody zakupił Księży Młyn. Pod koniec XIX wieku jego zakłady zajmowały 1/7 obszaru miasta i należały do największych w Europie. Większość budynków zaprojektował najsłynniejszy budowniczy miasta Hilary Majewski, autor projektów 546 łódzkich budowli. Na terenie Księżego Młyna znajdują się dwa unikalne zespoły fabrykancko – rezydencjalne.
 • Zwiedzanie Manufaktury - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

  Zwiedzanie Manufaktury

  Przy ulicy Ogrodowej wznosi się bodaj najpiękniej­sza fabryka Łodzi są to dawne zakłady I. K. Poznańskiego tzw. Manufaktura. Budowli nadano cechy neorenesansowe. Pojawiają się one zwłaszcza w górnych kondygnacjach wież ożywiających fasadę. Po przeprowadzonej rewitalizacji kompleksu fabrycznego - otworzono w nim największe Centrum Handlowo - Rozrywkowe w Polsce "Manufaktura", stanowiące obecnie jedną z największym atrakcji turystycznych Łodzi. Obok historycznych, ceglanych elewacji spotykamy się z nowoczesną, przeszkloną fasadę wejściową centrum handlowego. Wnętrze galerii oraz architektura rynku zostały zaprojektowane tak, by połączyć historię i nowoczesność oraz przypomnieć o dalszej i bliższej historii Łodzi. Mimo zastosowania najnowszych technologii, oryginalne - historyczne rozmieszczenie budynków, a także ich ceglane fasady pozwoliły zachować klimat miejsca.