W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Kielce Convention Bureau

Region: Kielecczyzna
ul. Zakładowa 3
25-672 Kielce
woj. świętokrzyskie
Kontakt:
telefon:41 365 12 45
fax: 41 345 63 51

e-mail:
    Widok

    Convention Bureau (CB) w Kielcach to nowe przedsięwzięcie realizowane przez Izbę Gospodarczą Grono Targowe Kielce, skupiającą kilkadziesiąt podmiotów z branży targowo-kongresowej – jest zatem najmłodszym, ale również pierwszym w Polsce CB, które powstało z inicjatywy lokalnych podmiotów gospodarczych. Kieleckie Convention Bureau jest w komfortowej sytuacji, funkcjonuje bowiem w regionie dysponującym doskonałą infrastrukturą. Z przygotowanego na potrzeby CB zestawienia wynika, że znajduje sie tu blisko 200 miejsc, w których można zorganizować spotkania biznesowe, m.in. od 20 lat funkcjonuje w Kielcach drugi co do wielkości ośrodek targowy w Polsce, trzeci w Europie Środkowo-Wschodniej, organizujący rocznie blisko 70 wydarzeń targowych oraz 500 konferencji.

    Funkcjonowanie Convention Bureau związane jest z wdrażaniem projektu systemowego pod nazwą „Kręgi innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Pod-działanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.