W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Uniwersytetu Łódzkiego

Region: Ziemia Łódzka
ul. Lindleya 5a
90-131 Łódź
woj. łódzkie
Kontakt:
telefon:42 635 42 58
fax: 42 635 42 60

e-mail:
    Widok

    Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Uniwersytetu Łódzkiego został założony w 1992 r. przez prof. dr hab. Elżbietę H. Oleksy, która kieruje Ośrodkiem. Działalność ON-BPK obejmuje interdyscyplinarne badania naukowe i dydaktykę w zakresie gender/women's studies, a także popularyzację zagadnień związanych z problematyką gender, równouprawnieniem kobiet i mężczyzn.