W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Convention Bureau Katowice

Region: Górny Śląsk
ul. Rynek 13/110
40-013 Katowice
woj. śląskie
Kontakt:
telefon:32 259 32 15
fax: 32 253 74 23

e-mail:
Widok

Rynek turystyki biznesowej w Katowicach rośnie w siłę

Rynek turystyki biznesowej w Katowicach rośnie w siłę -

Jak wynika z raportu "Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2013 roku. Badania rynkowe uczestników spotkań konferencyjnych", w 2013 roku w stolicy Górnego Śląska zorganizowano 6033 spotkań biznesowych, w których wzięło udział ponad pół miliona uczestników.

 

Pod koniec 2013 roku w Katowicach przeprowadzono badania uczestników spotkań konferencyjnych. Ich głównym celem była analiza percepcji Katowic jako miasta atrakcyjnego pod względem możliwości organizacji konferencji. Badania obejmowały: wskazanie liczby spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych w Katowicach w 2013 r.; identyfikację oficjalnych i nieoficjalnych powodów przyjazdów na spotkania konferencyjne do Katowic; rozpoznanie i analizę preferencji oraz oczekiwań delegatów wobec miasta Katowice jako miejsca spotkań; rozpoznanie struktury i wielkości wydatków delegatów spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych w Katowicach w 2013 roku; wskazanie profilu oferty turystycznej miasta dla zaspokojenia faktycznych potrzeb delegatów oraz porównania z wynikami z 2012 roku roku.
 
Nowe miejsca na konferencje na Śląsku
 
Jak czytamy w raporcie opracowanym przez dr. Krzysztofa Cieślikowskiego przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice - Convention Bureau Katowice, inwestycje w centrum stolicy Górnego Śląska dobiegają końca. Co prawda ostatnia faza budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz przebudowa Rynku i centrum miasta sprawiają trudności mieszkańcom i odwiedzającym miasto delegatom, jednak 87% uczestników spotkań konferencyjnych chce ponownie przyjechać do Katowic na konferencje. Jest to wynik lepszy niż przed rokiem.
 
Liczba spotkań konferencyjnych organizowanych w 24 obiektach konferencyjnych w Katowicach w 2013 r. wyniosła 6 033 (w tym 1 013 trwających dwa dni i dłużej). Z kolei szacunkowa liczba uczestników w tych spotkaniach ponownie przekroczyła pół miliona osób (512 805 uczestników). W porównaniu z ubiegłym rokiem (raportowały te same instytucje i obiekty spotkań) zanotowano nieznaczny spadek ogólnej liczby wydarzeń o 1,4 %. Natomiast istotnie zmniejszyła się liczba w 2013 r. spotkań konferencyjnych trwających dwa dni i dłużej – spadek o 10%. 
 
Czym dojechać na konferencję?
 
Dominującym środkiem transportu uczestnika spotkań konferencyjnych w Katowicach jest samochód osobowy (70,7 % wskazań). Delegaci chwalą dobre połączenia drogowe Katowic z innymi miastami (dobry dojazd do miasta), jednak brakuje im oznakowania dojazdów do miejsc konferencyjnych, a także narzekają na zły stan dróg i ulic, zniszczone elewacje budynków oraz remonty i przebudowy. Delegaci chwalą także miasto za „nowoczesność” (11% wskazań), wiele centrów handlowych (9%), dworzec PKP, przemiany miasta, obiekty spotkań: Spodek, CINiBA, obiekty sakralne. Ponadto dostrzegają i pozytywnie odbierają realizowane wydarzenia kulturalne. 
 
Odsetek delegatów przyjeżdżających do Katowic na konferencje samochodem osobowym wyniósł 71% co oznacza wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 5%, natomiast koleją spadł o 2% do poziomu 19%. Taka zmiana w preferowanych środkach dojazdu do Katowic na spotkania konferencyjne może to być spowodowane problemami organizacyjnymi i spadkiem liczby połączeń PKP. 
 
Liczą się wiedza i kontakty
 
Najważniejsze powody uczestnictwa w spotkaniach konferencyjnych to: „zdobywanie wiedzy”, „nawiązywanie nowych kontaktów”. Delegaci pojawiają się w Katowicach także dlatego gdyż ponoszą „stosunkowo niskie koszty uczestnictwa”, mają „dogodna odległość od miejsca zamieszkania”. W ankietach delegaci uznali, że najmniej motywuje ich do udziału w konferencji czynnik „zakupy w mieście konferencyjnym”(ocena 1,79 na pięciostopniowej skali Likerta od 1 do 5), jednak „zakupy w galeriach handlowych” stanowią jeden z głównych składników wydatków poza obiektem konferencyjnym (9,6 % delegatów jednodniowych, wydaje średnio 168,42 zł w centrach handlowych w Katowicach, a odsetek nocujący w Katowicach, którzy dokonali zakupów osiągnął poziom 25,7 % i przeznaczyli na ten cel w czasie pobytu na konferencji średnio 264,7 zł). 
 
Obserwując średnie wydatki uczestnika spotkania konferencyjnego nie korzystającego z noclegu w Katowicach w 2013 r. stwierdzono, że wyniosły 139,6 zł (co oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu do 2012 r. - 133,3 zł). Delegaci nocujący wydali średnio w Katowicach w 2013 r. około 579,2 zł, w tym na nocleg 282,8 zł. W strukturze wydatków zauważyć można, że delegaci wydają najwięcej na nocleg (48 %), a następnie na usługi gastronomiczne (w tym usługi w obiekcie konferencyjnym, jak i poza nim), zakupy w galeriach oraz transport lokalny.
 
Mając na uwadze przyciąganie kolejnych zleceniodawców, jak i uczestników spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych, wydaje się szczególnie ważne aby sprawnie realizować zaplanowane inwestycje poprawiające infrastrukturę ogólną i dostępność miejsc spotkań, szeroko informować odwiedzających o inwestycjach, usprawnić komunikację miejską, lepiej koordynować oznakowanie dojazdów do miejsc spotkań. Wydaje się, że szeroka oferta innych wydarzeń biznesowych, jak i wielu kulturalnych w mieście jest dostrzegana przez delegatów i pozytywnie odbierana. 
 
Katowice dobre na spotkania i konferencje
 
W świetle badań uczestników spotkań konferencyjnych, Katowice postrzegane są jako miasto które spełnia wymagania delegatów dla organizacji konferencyjnej i wydarzeń biznesowych. Pomimo pewnych niedogodności z dojazdem do miejsc spotkań (brak lub mało widoczne oznakowanie dojazdów/ objazdów), to 90% delegatów ponownie przyjechałoby do tego samego obiektu, a 87% respondentów ponownie przyjechałoby na spotkanie konferencyjne do Katowic. 
 
Wnioski z raportu są jednoznaczne: w województwie śląskim na stosunkowo niewielkiej przestrzeni geograficznej zauważalna jest koncentracja dużych obiektów mogących obsługiwać także spotkania konferencyjne. Ponadto rozwija się infrastruktura komunikacyjna i przybywa miejsc noclegowych w nowych hotelach. Dla lepszego wizerunku całego województwa, jako destynacji atrakcyjnej dla spotkań biznesowych kluczowe znaczenie ma wizerunek i rozwój stolicy administracyjnej województwa – Katowic. Inicjatywa Urzędu Miasta Katowice powołania w tym mieście Convention Bureau może stanowić element budowania atmosfery współpracy miast zainteresowanych rozwojem turystyki biznesowej w tym regionie. Gromadzone od kilku lat przez Katowice Convention Bureau informacje na temat przemysłu spotkań, a ostatnio także dokładne badania rynkowe delegatów konferencji w Katowicach, a także bezprecedensowe inwestycje w infrastrukturę ogólną w centrum miasta, pokazują Katowice jako lidera w rozwoju produktu turystyka biznesowa w regionie.