W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Gdańsk Convention Bureau

Region: Pomorze
ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk
woj. pomorskie
Kontakt:
telefon:58 300 06 59
fax: 58 301 66 37

e-mail:
Widok

Na kongresie Smart Metropolia dyskutowano o turystyce biznesowej

Na kongresie Smart Metropolia dyskutowano o turystyce biznesowej -
"Turystyka biznesowa jedną z funkcji rozwoju metropolii" to temat jednej z debat, która miała miejsce podczas kongresu Smart Metropolia, który odbył się w dniach 21-22 listopada 2013 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku.
 
Główną ideą kongresu było stworzenie stałego forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia wspólnot samorządowych w gminach, powiatach, województwach i regionach. Organizatorem panelu dyskusyjnegp "Turystyka biznesowa jedną z funkcji rozwoju metropolii", było Gdańsk Convention Bureau GOT, a jego moderatorem Anna Górska, Prezes Zarządu GCB/GOT. Na jej zaproszenie w panelu udział wzięli: Rob Davidson z Greenwich University, Adam Mikołajczyk z Fundacji Best Place Instytut oraz Marek Phillips z CAT Publications.
 
Organizowanie konferencji przynosi korzyści
 
W pierwszej prezentacji Roba Davidsona pt. "Czynniki niezbędne do podjęcia decyzji dot. wyboru danej destynacji na organizację spotkania biznesowego" oraz "Jakie znaczenie dla Metropolii ma organizacja kongresów?" podkreślono, że wszyscy partnerzy, którym zależy na przyciąganiu kongresów w danej destynacji (miasto, hotelarze, port lotniczy, centrum kongresowe powinni współpracować i mówić na zewnątrz wspólnym językiem). Jest to bardzo ważny czynnik przy wyborze danej destynacji na konferencję. Kolejnymi są dostępność - czyli liczne połączenia lotnicze - oraz odpowiednie zaplecze infrastrukturalne. Rob Davidson opowiedział również o różnych aspektach i znaczeniu jakie organizacja konferencji przynosi miastu. Chodzi tu o znaczenie ekonomiczne (nowe miejsca pracy, przedłużenie sezonu turystycznego, wysokie wydatki turysty biznesowego), edukacyjne (transfer wiedzy wśród uczestników), wzrost znaczenia miasta, a także znaczenie promocyjne (uczestnicy kongresów mogą stać się ambasadorami danej destynacji). Na panelu mówiono też o ważnym znaczeniu działań podejmowanych przez takie instytucje jak convention bureau, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w targach przemysłu spotkań, organizacji wizyt studyjnych, wydawaniu materiałów promocyjnych oraz organizację programów Ambasadorów. Jak podkreślono, wszystkie one są niezmiennie potrzebne w dobie wzrastającej konkurencji na całym świecie.
 
Produkty turystyczne i statystyki ważne dla branży spotkań
 
Adam Mikołajczyk reprezentujący Europejski Instytut Marketingu Miejsc w prezentacji "Rozwój i promocja oferty produktowej Gdańska i regionu. Kierunki, wyzwania, możliwości" przedstawił wnioski z raportu przygotowanego przez jego Instytut dla GOT dot. rozwoju produktów turystycznych. W dzisiejszej dobie miasta muszą promować się za pomocą wybranych produktów, swoich wyróżników. W przypadku Gdańska może to być Solidarność i Lech Wałęsa, bursztyn oraz nadmorskie położenie.Kolejną prezentację pt. "Dane statystyczne dot. turystyki biznesowej. Dlaczego są ważne?" na podstawie danych ICCA przedstawił Marek Phillips z CAT Publications. Największa ilość konferencji i spotkań stowarzyszeń odbywa się w Europie (ponad 54%), gdzie od lat liderami są takie miasta jak Wiedeń i Barcelona.  Najwięcej konferencji to te, które liczą mniej niż 250 uczestników (56%) i kolejno pomiędzy 250 i 1000 to 36% a ponad 1000 - tylko 8%. Przeciętne dzienne wydatki uczestnika konferencji ICCA szacuje na 709 USD. Turystyka biznesowa jest jedną z niewielu dziedzin gospodarki, która stale dynamicznie rośnie. Świadczy o tym wzrastająca z roku na rok liczba spotkań biznesowych.