W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Gdańsk Convention Bureau

Region: Pomorze
ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk
woj. pomorskie
Kontakt:
telefon:58 300 06 59
fax: 58 301 66 37

e-mail:
Widok

Nowe narzędzie do zbierania danych statystycznych - GCBstatistics

Nowe narzędzie do zbierania danych statystycznych - GCBstatistics -

Gdańsk Convention Bureau (GCB) zaproponowało hotelarzom i partnerom jedyne w swoim rodzaju, innowacyjne na skalę polską i europejską narzędzie on line do zbierania danych statystycznych o nazwie GCBstatistics. Aplikacja będzie służyła do zbierania danych statystycznych dot. ilości i typu spotkań biznesowych w województwie pomorskim.

 

 

 

 

 


GCBstatistics zastąpi ankiety rozsyłane do tej pory drogą mailową, uzupełniane wywiadem telefonicznym. Zbierane dane przez GCB to kraj pochodzenia, branża, rodzaj spotkania, ilość dni, miesiąc oraz liczba osób. Nie wymagane jest podawanie nazw organizatorów ani tytułów konferencji, dzięki czemu przekazywane dane są anonimowe. Dane zbierane są według wytycznych Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO - World Tourism Organization) i dotyczą spotkań biznesowych, które liczą min. 10 uczestników,  trwają min. 4 godziny i zostały zorganizowane w wynajętej i opłaconej sali w celu spotkania. W 2009r. GCB zarejestrowało 1443 takich spotkań, w 2010r. 3220, a w 2011r. już ok. 4880 (dane są w trakcie zbierania).

- Liczymy na to, iż GCBstatistics poprawi ściągalność danych, ponieważ będzie stanowiło wartość dodaną dla obiektów, dając możliwość generowania własnych danych, raportów, zestawień, wykresów, możliwość porównywania danych pod względem dowolnych, wybranych kryteriów. Inne zalety systemu to: łatwość koordynacji, systematyczność oraz  krótszy czas wypełniania danych. Aplikacja jest prosta i intuicyjna w użyciu, co dodatkowo usprawnia jej funkcjonalność - Anna Górska, Prezes GOT/GCB.

Oprócz panelu dot. turystyki biznesowej, GCBstatistics będzie oferowało panel dot. turystyki indywidualnej, gdzie dane będą przepisywane ze sprawozdania przesyłanego przez obiekty do GUS. Dzięki temu możliwe będzie bieżące porównywanie obu tych obszarów turystyki w województwie pomorskim.

Gdańsk Convention Bureau jest jedyną firmą na Pomorzu, która gromadzi dane statystyczne dotyczące ruchu turystyki biznesowej w całym województwie pomorskim. Zbieranie takich danych to dziś konieczność. Atrakcyjność danej destynacji konferencyjnej oceniana jest przez pryzmat ilości spotkań, które zostały zorganizowane w danym miejscu. Im więcej spotkań odbyło się w danej destynacji, tym atrakcyjniejszą jest ona dla potencjalnych organizatorów wszelkich wydarzeń biznesowych. Raporty powstające na bazie zgromadzonych danych są zatem profesjonalnym i niezbędnym narzędziem do pozyskiwania nowych klientów. Zgromadzone informacje służą również do działań planistycznych i operacyjnych. Brak takich informacji utrudnia określanie kierunków działań promocyjnych, realizację zadań i strategii marketingowych, identyfikację potrzeb i oczekiwań turystów biznesowych.

Narzędzie GCBstatistics będzie udostępnione na stronie www.gdanskconvention.pl od 1 lutego 2012r. Pierwsze dane będą wpisywane za styczeń. Narzędzie zostało zaprezentowane po raz pierwszy podczas spotkania z hotelarzami w dn. 23.01.2012r. w Hotelu Mercure Hevelius Gdańsk. W 2012r. GCB zapowiada współpracę jedynie z obiektami, które będą przekazywały dane statystyczne.

GCBstatistics jest kolejnym krokiem potwierdzającym konsekwentną politykę działań GCB, zmierzającą do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie turystyki. 

 

 

źródło: www gdanskconvention.pl