W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Gdańsk Convention Bureau

Region: Pomorze
ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk
woj. pomorskie
Kontakt:
telefon:58 300 06 59
fax: 58 301 66 37

e-mail:
Widok

Strategia rozwoju produktów turystyki biznesowej

Strategia rozwoju produktów turystyki biznesowej -

W ramach Programu Rozwoju Czterech Produktów Turystyki Biznesowej w województwie Pomorskim została opracowana strategia rozwoju produktów na lata 2010-2015. Publikacja powstała w ramach projektu Promocja turystyki biznesowej, jako markowego produktu Gdańska i Pomorza, realizowanego przez Gdańsk Convention Bureau (GCB).

 

 

 

 

 

 
Celem projektu jest promocja województwa pomorskiego na rynku turystyki biznesowej, w oparciu o wyróżniki regionu związane z dziedzictwem historycznym, kulturowym i naturalnym. GCB zdefiniowało 4 takie wyróżniki: bursztyn, Solidarność, morze i zamki gotyckie. Rozwój Czterech Produktów Turystyki Biznesowej ma na celu zwiększenie atrakcyjności destynacji, jako potencjalnego miejsca organizacji kongresów, konferencji i różnego  rodzaju spotkań biznesowych. A w efekcie zwiększenie liczby organizowanych spotkań biznesowych oraz zwiększenie przychodów sektora turystyki biznesowej.

W opracowaniu  ogólnej strategii omówiono m.in.  modele partnerstwa i sposoby zarządzania projektem, poruszono formę  współpracy na płaszczyznach  GOT-PROT oraz partnerzy a GCB, współpraca GCB - Miasto Gdańsk oraz  współpraca GCB - sektor prywatny. Ponadto określono precyzyjnie rolę Gdańsk Convention Bureau  w systemie zarządzania produktami turystyki biznesowej.

Opracowując strategię na lata 2010-2015, wyszczególniono trzy etapy:
-  pierwszy -  lata 2010 - 2011, gdzie skoncentrowano się na planowaniu i koncepcji rozwoju poszczególnych produktów, opracowano system identyfikacji wizualnej oraz slogany dla poszczególnych produktów,
-  drugi - 2012 r.,   wdrażanie czterech  produktów turystyki biznesowej w życie, rozważana jest kwestia ich promocji oraz budowanie sieci współpracy,
-  trzeci -  2013 - 2015,  planuje się pozyskanie środków na dalszy rozwój i wdrażanie produktów,  rozszerzenie sieci współpracy o zasięgu międzynarodowym oraz kontynuację sprawdzonych działań z lat ubiegłych.

Dokument dostępny jest do wglądu w biurze Gdańsk Convention Bureau (Gdańsk, ul. Długi Targ 28/29).

 

 

źródło: www.gdanskconvention.pl