W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Gdańsk Convention Bureau

Region: Pomorze
ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk
woj. pomorskie
Kontakt:
telefon:58 300 06 59
fax: 58 301 66 37

e-mail:
Widok

Podsumowanie roku

Podsumowanie roku -

GCB ma za sobą kolejny intensywny rok działań na rzecz promocji Gdańska i Regionu jako atrakcyjnej destynacji turystyki biznesowej. Działania Gdańsk Convention Bureau są opisywane w licznych mediach branżowych polskich i zagranicznych co jest promocją dla samej destynacji jak i przedsiębiorców pomorskich. Szacowany koszt tych publikacji to ponad 400 tysięcy zł netto.
 

 

 

 

 

 

Szkolenia, targi, konferencje i spotkania branżowe, współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi - zespół GCB przez cały rok aktywnie działa, aby w Gdańsku i Regionie organizowanych było jak najwięcej kongresów. W corocznym rankingu ICCA (International Congress and Conference Association) Gdańsk został określony jako miasto o jednym z największych na świecie potencjałów rozwoju w branży przemysłu spotkań! W Polsce, Gdańsk plasuje się na trzecim miejscu, zaraz po Warszawie i Krakowie, jeżeli chodzi o liczbę organizowanych konferencji i kongresów.
Tak wysoka pozycja Gdańska jest efektem m.in. ścisłej współpracy GCB z lokalnymi partnerami - PCO (Professional Conference Organisers), hotelami, obiektami konferencyjnymi.


Współpraca z lokalnymi partnerami to również udział GCB w projekcie zainicjowanym przez Fundację Forum Inicjowania Rozwoju z Gdańska, którego celem jest zacieśnienie kooperacji w Regionie pomiędzy przedstawicielami samorządu, biznesu oraz organizacji. Gdańsk Convention Bureau organizuje również regularne spotkania w ramach GCB Business Club (członków Gdańskiej Organizacji Turystycznej szczególnie zainteresowanych rozwojem turystyki biznesowej), stara się rekomendować nowych PCO, którzy mogą pomóc przy organizacji np. konferencji oraz rozwija program Ambasadorów Kongresów Polskich (którego celem jest zachęcenie przedstawicieli głównie pomorskiego środowiska naukowego, aby w swoich działaniach promowali Gdańsk i Region).


Równie ważna, jak współpraca z podmiotami lokalnymi jest kooperacja Gdańsk Convention Bureau z partnerami zagranicznymi i udział GCB w przedsięwzięciach na całym świecie. Dlatego właśnie ważnym punktem w kalendarzu GCB są targi: EIBTM The Global Meetings&Events Exhibition w Barcelonie oraz IMEX The Worldwiede Exhibition for incentive travel, Meetings & Events we Frankfurcie. GCB regularnie jest uczestnikiem zarówno targów w Barcelonie, jak i we Frankfurcie, na których corocznie nawiązuje wiele ważnych kontaktów. Część spotkań, które odbywają członkowie GCB podczas targów skutkuje konkretnymi zapytaniami dotyczącymi możliwości organizacji w Gdańsku i Regionie konferencji, kongresów itp. Targi to część pracy GCB na polu europejskim i międzynarodowym, innym ważnym elementem jest organizacja zagranicznych road show (takich, jak na przykład tegoroczny w Monachium), podczas których GCB prezentuje ofertę turystyki biznesowej Gdańska i Regionu zainteresowanym tą destynacją organizatorom eventów. Również w 2012 roku, GCB jako pierwsze convention bureau w Polsce nawiązało współpracę z zagranicznym convention bureau - z miasta Jonkoping (Szwecja). Podstawą kooperacji pomiędzy GCB a szwedzkim biurem jest wymiana doświadczeń i wiedzy oraz pomoc w budowaniu strategii działania,  które w rezultacie mają zwiększyć konkurencyjność obu convention bureaux. Pod koniec lipca tego roku przedstawiciele Jonkoping Convention Bureau wraz z członkami Poland Convention Bureau zostali zaproszeni na study tour, którego celem było pokazanie bogatych możliwości konferencyjnych Gdańska i Regionu. Dwa miesiące później pracownicy GCB odwiedzili miasto Jonkoping poznając jego oferty kongresowej.

 

Aktywna działalność Gdańsk Convention Bureau na arenie krajowej i zagranicznej jest doceniana i  nagradzana. Tylko w ostatnim roku Prezes GOT/GCB została m.in. Przewodniczącą oddziału Europy Centralnej ICCA, najważniejszego na świecie stowarzyszenia działającego na arenie turystyki biznesowej. Prezes GOT/GCB jest również zapraszana na liczne konferencje jako ekspert m.in. EFEA Europe+Asia Event Forum, co świadczy o tym, że działania GCB postrzegane są jako modelowe już nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Gdańsk Convention Bureau otrzymało również nagrodę za najlepszy scenariusz do filmu promocyjnego o 4 produktach turystyki biznesowej w międzynarodowym konkursie filmów turystycznych "ART&TUR" w Portugalii, dwukrotnie zostało wyróżnione tytułem "Krajowy Lider Innowacji", trzykrotnie tytułem "Regionalny Lider Innowacji". Również działania Gdańsk Convention Bureau w sferze wykorzystania social mediów zostały docenione podczas dorocznego kongresu ICCA (w trakcie panelu poświęconemu przykładom efektywnego wykorzystania mediów społecznościowych). Odświeżeniu poddana została również strona internetowa gdanskconvention.pl, którą z roku na rok odwiedza coraz więcej internautów. Ostatnio także działania PR GCB zostały docenione, gdzie podczas targów EIBTM GCB otrzymało prestiżową nagrodę.


Ostatni rok upłynął również na pracy nad pierwszą w Polsce mobilną aplikacją eventową GCBeVENT, która z powodzeniem została już wykorzystana podczas kilku trójmiejskich eventów i której dalsza promocja przewidziana jest na rok 2013. Dzięki aplikacji uczestnicy danego wydarzenia mają stały dostęp do agendy eventu, prelegentów, informacji lokalnych i wielu innych. Niedawno ruszyła również strona gcbevent.com, na której znaleźć można wszystkie informacje dotyczące aplikacji oraz, co niezwykle ważne, wykorzystać stronę podczas organizacji konferencji, kongresu itd. (umieszczając na niej program wydarzenia, informacje o prelegentach itd.). Aplikacja GCBeVENT jest udostępniana bezpłatnie organizatorom eventów w Gdańsku i Regionie.


Podsumowując - rok 2012 był dla Gdańsk Convention Bureau niezwykle intensywny i pracowity. podobnie jak lata poprzednie. Był to również okres bardzo udany i obfitujący w sukcesy, co tylko utwierdza w przekonaniu, że działalność GCB jest ważna i potrzebna.
 


źródło: www.gdanskconvention.pl