W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Gdańsk Convention Bureau

Region: Pomorze
ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk
woj. pomorskie
Kontakt:
telefon:58 300 06 59
fax: 58 301 66 37

e-mail:
Widok

Dynamiczny rozwój branży spotkań w Gdańsku

Dynamiczny rozwój branży spotkań w Gdańsku -
W 2012 roku w Gdańsku i Regionie odbyło się ponad 5 000 spotkań o charakterze biznesowym, w których łącznie uczestniczyło ponad 44 000 uczestników z całego świata. Ten wynik pozwolił utrzymać miastu Gdańsk trzecią pozycję w Polsce - po Warszawie i Krakowie.
 
Od 2010 Gdańsk Convention Bureau/GOT prowadzi własne badania statystyczne. We współpracy z lokalną branżą - hotelami, centrami konferencyjnymi i innymi obiektami badana jest liczba zorganizowanych w Gdańsku i Regionie konferencji i innych spotkań, liczba uczestników, średni czas trwania spotkań i wiele innych. 
 
Coraz więcej danych na temat spotkań w Gdańsku
 
Badania statystyczne Gdańsk Convention Bureau/GOT będą kontynuowane również w roku 2013. We wrześniu GCB odnotowało wzrost liczby podmiotów, które przekazały wypełnione ankiety statystyczne. To pozytywny sygnał, ale wciąż, aby raport statystyczny był kompletny i przedstawiał wiarygodny obraz przemysłu spotkań w Gdańsku i Regionie potrzebne jest większe zaangażowanie lokalnej branży. Dlatego zachęcamy hotele, centra konferencyjne i inne obiekty do włączenia się do projektu - ważnego z punktu widzenia całej branży. Więcej informacji dotyczących badań statystycznych Gdańsk Convention Bureau/GOT można uzyskać pod adresem: sudakowska@gdanskconvention.pl.
 
Branża spotkań na świecie
 
Z kolei opublikowany niedawno przez ICCA raport statystyczny podsumowujący globalny przemysł spotkań w danym roku pt. "ICCA 50 statistics. A modern history of international associations Meetings: 1963-2012" pokazuje dynamiczny wzrost przemysłu spotkań w ostatnich latach. Raport jest tworzony w oparciu o dane zbierane głównie w oparciu o informacje dostarczane przez miejskie, regionalne i krajowe convention bureaux. Dokument, choć zawiera informacje dotyczące jedynie spotkań stowarzyszeń (bez uwzględniania spotkań korporacji), jest wciąż ważnym wyznacznikiem kierunków rozwoju przemysłu spotkań. W raporcie ICCA uwzględniane są wydarzenia spełniające trzy kryteria: spotkanie musi odbywać się regularnie, musi rotować pomiędzy min. 3 krajami, musi w nim wziąć udział min. 50 uczestników.
 
W tym roku, w związku z 50. leciem istnienia ICCA stowarzyszenie opublikowało specjalny dokument podsumowujący ostatnie pół wieku w przemyśle spotkań. Jak podkreślił we wstępie do raportu Martin Sirk, Prezes ICCA, analiza turystyki biznesowej w tak długim okresie czasie lepiej niż coroczne raporty oddaje dynamikę rozwoju branży.
 
Ponad 170 tys. spotkań
 
Jak wynika z raportu ICCA, W latach 1963-2012 odbyły się 173 432 spotkania międzynarodowych stowarzyszeń (co kolejne 10 lat liczba zarejestrowanych w bazie ICCA spotkań podwajała się). Przez ostatnie 50 lat Europa przyciągała największą liczbę spotkań międzynarodowych stowarzyszeń (54% spotkań w latach 2008-2012 była zorganizowana w Europie, choć ostatnie raporty wyraźnie pokazują wzrost znaczenia Azji i Ameryki Łacińskiej). 84 683 936 delegatów wzięło udział w spotkaniach międzynarodowych stowarzyszeń w latach 1963-2012 (w tym 22 000 000 w latach 2008-2012 ze średnią liczbą 424 delegatów na spotkanie). Średnie wydatki delegata na spotkanie w latach 2008-2012 wyniosły 678,00 USD (w latach 1993-1997 było to 440,00 USD). Z kolei 56,4 mld USD - to łączna suma wydatków delegatów w latach 2008-2012 (18,8 mld USD w latach 1993-1997). Nawet, jeżeli wziąć pod uwagę że powyższe dane dotyczą jedynie spotkań stowarzyszeń i nie obejmują spotkań korporacji, są to wciąż liczby znaczące, świadczące o dynamicznym rozwoju branży w ostatnich kilkudziesięciu latach.