W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Poland Convention Bureau POT

Region: Mazowsze
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
woj. mazowieckie
Kontakt:
telefon:22 536 70 73

e-mail:
  Widok

  Wspiera rewitalizację terenów przy domach dziecka

  Wspiera rewitalizację terenów przy domach dziecka -

  PCB/POT zawarło porozumienie z Towarzystwem Nasz Dom, którego celem jest współpraca przy organizacji projektu „Wracamy do ogrodu” prowadzonego od roku 2011, zainspirowanego akcją IMEX Challenge Poland 2010.

   

   

   

   

   

   


  Projekt ma na celu rewitalizację terenów wokół Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka oraz innych placówek Towarzystwa, tak aby zapewnić ich wychowankom jak najlepsze warunki do odpoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu.

  W roku 2013 projekt „Wracamy do ogrodu” odbędzie się w Domu Dla Dzieci we Wrocławiu. Zamieszkuje go 14 dzieci w wieku szkolnym. Dotychczasowe edycje projektu pokazały, że przy odrobinie dobrych chęci i pracy można zdziałać naprawdę wiele, by poprawić warunki funkcjonowania dzieci i młodzieży. Do udziału w projekcie zapraszamy lokalną branżę przemysłu spotkań oraz angażujemy wychowanków placówek. Dzięki temu mają szansę poznania charakterystyki pracy w różnych sektorach przemysłu spotkań oraz poznania perspektyw na przyszłość. Prace w ramach projektu obejmują przebudowę ogrodowych terenów zielonych oraz ich dostosowanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji. W zależności od wieku wychowanków są to zewnętrzne zabawki, sprzęt sportowy, meble i wyposażenie ogrodu.

  Misją Towarzystwa Nasz Dom jest dbałość o to, aby dzieci żyjące poza własnymi rodzinami mogły odbudowywać ważne dla nich więzi rodzinne lub znaleźć nowy, bezpieczny dom. Organizacja ta prowadzi wiele programów wspierających rodziny zastępcze, jak również prowadzi małe domy dla dzieci, w których tworzone są warunki przypominające życie rodzinne. Zatrudnieni tam specjaliści pracują nad reintegracją dzieci z ich własnymi rodzinami, lub, gdy jest to niemożliwe – nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego, dorosłego życia. Towarzystwo Nasz Dom założone przez Janusza Korczaka czerpie inspiracje z jego myśli pedagogicznej oraz współczesnych osiągnięć psychologii i pracy socjalnej opartych na podmiotowym, wzmacniającym podejściu do dzieci i rodzin.

  "Wierzymy, że dzięki realizacji projektu we wrocławskim domu dla dzieci uda się w pełni osiągać założone cele, dać dzieciom wiele radości oraz stworzyć im przyjazne środowisko - motywujące je do rozwoju i pracy" - piszą w komunikacie pracownicy Poland Convention Bureau.

  źródło: Poland Convention Bureau