W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Poland Convention Bureau POT

Region: Mazowsze
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
woj. mazowieckie
Kontakt:
telefon:22 536 70 73

e-mail:
  Widok

  We wrześniu wybór Ambasadorów Kongresów Polskich

  We wrześniu wybór Ambasadorów Kongresów Polskich -
  Zakończył się proces zgłaszania kandydatów do tytułu Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. W tym roku Poland Convention Bureau i Polska Organizacja Turystyczna otrzymały aż 31 kandydatur do tego tytułu. Spośród nominowanych wybrane zostaną osoby, dzięki którym organizacja konferencji i kongresów międzynarodowych zlecana jest Polsce.
   
   
   
    
   
   
  10 września 2013 r. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej spotka się Kapituła Programu AKP, której celem będzie wyłonienie laureatów tegorocznej edycji Programu. Oficjalna Gala odbędzie się 24 października 2013 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu. To coroczne wydarzenie skupia przedstawicieli branży przemysłu spotkań oraz przedstawicieli świata nauki, którzy przyczyniają się do organizacji konferencji w Polsce.
   
  Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich przyznawany jest przez Kapitułę programu osobom, które bezpośrednio, osobiście i skutecznie przyczyniły się do zaproszenia do Polski minimum jednego międzynarodowego kongresu lub konferencji o dużym znaczeniu w okresie ostatnich trzech lat, nie są związane zarobkowo z przemysłem spotkań, a także nie pełnią roli publicznych lub politycznych, które z założenia nakładają obowiązek promocji swojego miasta, regionu czy kraju. Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymało ponad 130 osób, a w pracach Kapituły Programu, która jest wybierana raz na trzy lata, uczestniczyło grono wybitnych osobowości – wśród nich znajdują się reprezentanci nauki, środowisk gospodarczych, kultury, sportu i organizacji pozarządowych, przedstawiciel kierownictwa Polskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciel zarządu i przedstawiciel Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, oraz urzędujący dyrektor Poland Convention Bureau.
   
  W programie Ambasadorów Kongresów Polskich mogą uczestniczyć przedstawiciele świata nauki, kultury, sportu, biznesu i innych środowisk oraz organizacji, którzy zainteresowani są pozyskaniem dla Polski międzynarodowych spotkań i wydarzeń biznesowych. Uczestnictwo w programie upoważnia m.in. do otrzymywania z Poland Convention Bureau POT, SKKP oraz innych podmiotów materiałów promocyjnych i informacji o centrach kongresowych i wystawienniczych w Polsce, profesjonalnych organizatorach konferencji, wydarzeniach i atrakcjach towarzyszących turystyce biznesowej, ulgach i ułatwieniach oferowanych przez władze miast oraz kalendarzu imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych. Podmioty uczestniczące w programie są zobowiązane do aktywnego promowania za granicą, w tym na forach organizacji międzynarodowych, Polski, jako miejsca organizowania kongresów i konferencji. Do ich obowiązków należy również zgłaszanie uwag, propozycji i sugestii służących doskonaleniu warunków dla organizacji konferencji i kongresów w Polsce, przekazywanie do Poland Convention Bureau  POT informacji na temat odbytych oraz planowanych międzynarodowych kongresów i konferencji oraz wszelkich innych imprezach profesjonalnych, które można zaprosić do Polski. Podmioty te powinny również zajmować się inicjowaniem nowych kongresów lub konferencji międzynarodowych, które mogłyby odbyć się w Polsce.
   
  Honorowy Patronat nad Programem Ambasadorów Kongresów Polskich objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Michał Kleiber. Dodatkowych informacji na temat programu Ambasadorów Kongresów Polskich udziela Aneta Książek, e-mail: aneta.ksiazek@pot.gov.pl, tel. 22 536 70 73.