W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP

Region: Mazowsze
ul. Pl. Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa
woj. mazowieckie
Kontakt:
telefon:50 176 43 99

e-mail:
Widok

SKKP otrzymało grant na przygotowanie programu Ambasadorów Kongresów Polskich

SKKP otrzymało grant na przygotowanie programu Ambasadorów Kongresów Polskich -

Przyznano grant na opracowanie programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2015-2020. Przygotowaniem strategii zajmie się Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

 

W ramach grantu przydzielonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, SKKP zajmie się zgromadzeniem i analizą danych dotyczących funkcjonowania programu przez ostatnie 15 lat. Informacje przedłożone zostaną do oceny kapitule Ambasadorów Kongresów Polskich oraz innych partnerów związanych z programem, który obecnie funkcjonuje jako jeden z najważniejszych projektów marketingu Polski jako państwa kongresowego. Zaplanowano już m.in. ok. 100 spotkań z ambasadorami, podczas których przedstawione zostaną im pakiety zawierające wskazówki mające ułatwić im podejmowanie kroków służących organizacji kongresów.  

 

Program Ambasadorów Kongresów Polskich stworzono w celu pozyskiwania kongresów i konferencji do kraju oraz promowanie go jako miejsca przyjaznego organizacji tego typu spotkań na arenie międzynarodowej. Projekt ma również wspomóc inicjatywy służące przyciąganiu tego typu imprez do Polski poprzez wspieranie osób działających w strukturach światowych organizacji, m.in. naukowców i profesjonalistów z branży. Głównym zadaniem kapituły programu jest wyłonienie grona osób, które w sposób istotny przyczyniają się do promowania i rozpowszechniania wiedzy na temat wartości Polski jako kraju kongresowego. Dotychczas miano Ambasadora Kongresów Polskich otrzymało ponad 130 osób.

 

Program, który z powodzeniem wdrażany jest w wielu krajach za granicą, realizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną wespół ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce.

 

Osoby zainteresowane włączeniem się do projektu proszone są o kontakt z kierownikiem projektu: