W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP

Region: Mazowsze
ul. Pl. Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa
woj. mazowieckie
Kontakt:
telefon:50 176 43 99

e-mail:
Widok

Wybrano nową Kapitułę Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Wybrano nową Kapitułę Programu Ambasadorów Kongresów Polskich -

Znamy nowy skład Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich wybranej na lata 2016-2019, która jak co roku wybierze tych, którzy najbardziej przyczyniają się do wyboru Polski na miejsce organizacji konferencji i kongresów.

 

Program Ambasadorów Kongresów Polskich to inicjatywa Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Jej celem jest aktywne pozyskiwanie konferencji i kongresów dla Polski oraz nagradzanie tych, którym wychodzi to najlepiej. Spotkanie inauguracyjne nowej Kapituły oraz wybór przewodniczącego odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 17 września br. przed rozpoczęciem uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich.

 

Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2016-2019:

 

 • Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
 • Małgorzata Bartosik, Acting CEO, European Wind Energy Association
 • Dr Jerzy Chmiel, Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej
 • Prof. nadzw, MD, MBA, PhD, FACP, FESC Jaroslaw J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badan i Rozwoju
 • Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
 • Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Naczelna Organizacji Techniczna
 • Dr Wojciech Maria Marchwica,  Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
 • Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, Prezes Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” i Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
 • Jan Mazurczak, Prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej/ Poznan Convention Bureau
 • Prof. dr. hab. Marek Pawelczyk, Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej
 • Elżbieta Penderecka, Prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena
 • Małgorzata Przygórska-Skowron, kierownik referatu Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau   
 • Ireneusz Węglowski, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

 

Z ramienia organizatorów Programu w Kapitule zasiadają:

 

 • Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Krzysztof Celuch, Kierownik Poland Convention Bureau  Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Piotr Wilczek,  Wiceprezes Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”
 • Sławomir J. Wróblewski, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”