W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP

Region: Mazowsze
ul. Pl. Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa
woj. mazowieckie
Kontakt:
telefon:50 176 43 99

e-mail:
Widok

Anna Jędrocha nowym prezesem SKKP

Anna Jędrocha nowym prezesem SKKP -

24 stycznia 2013 r. na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce wyłoniono jego nowy, pięcioosobowy zarząd oraz komisję rewizyjną. Prezesem zarządu SKKP została Anna Jędrocha, dotychczasowa wiceprezes organizacji.

 

 

 

 

 

 


Podczas zebrania ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za ostatnią kadencję, które zostało przyjęte przez Walne Zebranie i zarząd otrzymał absolutorium. Po sprawozdaniu odbyły się wybory nowych władz - zarządu i komisji rewizyjnej.

Na chwilę obecną skład zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce przedstawia się następująco:
- Anna Jędrocha - prezes zarządu
- Anna Kanabrocka - wiceprezes zarządu
- Krzysztof Karasek - wiceprezes zarządu, sekretarz generalny
- Piotr Wilczek - wiceprezes zarządu
- Sławomir Wróblewski - wiceprezes zarządu, skarbnik

W skład komisji rewizyjnej SKKP weszli Ryszard Cetnarski, Tomasz Nowak oraz Irena Sokołowska.

Po głosowaniu członkowie stowarzyszenia złożyli podziękowania ustępującym członkom władz - Andrzejowi Rusteckiemu byłemu wiceprezesowi, który przez ostatnie pół roku prowadził biuro stowarzyszenia oraz Robertowi Łukasikowi - wieloletniemu Skarbnikowi SKKP.
 

źródło: www.skkp.org.pl