W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Region: Mazowsze
ul. Wiertnicza 141
02-952 Warszawa
woj. mazowieckie
Kontakt:
telefon:60 188 28 98

e-mail:
Widok

SOIT powołał Komisję Etyki i nowych członków Zarządu

SOIT powołał Komisję Etyki i nowych członków Zarządu -

Na Walnym Zgromadzeniu Członków SOIT, które odbyło się 13 stycznia br. podjęto decyzje o znaczących zmianach w statucie Stowarzyszenia oraz wybrano nowych przedstawicieli władz. Prezesem Zarządu został Sebastian Słoniewski.


Zmiany w statucie dotyczą przede wszystkim powołania Komisji Etyki, która jest nowym organem doradczo-arbitrażowym Stowarzyszenia. Do zadań Komisji będzie należało bronienie wartości wyznawanych przez SOIT, dobrych praktyk działania członków Stowarzyszenia oraz dobrych praktyk na rynku organizacji podróży incentive travel. Zmieniono także kryteria członkowskie – od tego roku członkami Stowarzyszenia mogą zostać firmy, których średnioroczne przychody z incentive travel w ciągu ostatnich trzech lat wynoszą minimum 3 miliony złotych. Co więcej, kandydaci na członków muszą posiadać  gwarancję ubezpieczeniową w wysokości minimum 500 000 zł oraz nie mogą mieć zaległości w płatnościach należności publicznoprawnych. Wzrosła również liczba rekomendacji dla kandydatów od członków wspierających.

 

W wyborach na nowe władze SOIT wybrano przedstawicieli do Zarządu, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Stowarzyszenia został Sebastian Słoniewski z OBP Incentive & Sport Travel, który zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Michniewicza z ICP Group. Do Zarządu weszli także: Tomasz Dutkiewicz z Nautica i Agnieszka Lewandowska (Kopińska) z Incentive Care – objęli funkcje wiceprezesów, Krzysztof Pobożniak z Haxel Events & Incentive oraz Cezary Wilemajtys z United Partners.