Konferencje.pl - tysiące miejsc na konferencje. Zero kłopotów. Skorzystaj z wyszukiwarki lub zleć nam wybór idealnej sali konferencyjnej spośród ponad 4000 hoteli, ośrodków, pałaców, a także teatrów i muzeów oraz innych oryginalnych miejsc. Wyślij zapytanie, a otrzymasz oferty bezpośrednio na swój adres e-mail.
Fundacja Albatros

Fundacja Albatros

45a Bukwałd, 11-001 Dywity
falbatros.pl

Dane kontaktowe

...... Pokaż telefon
  • Fundacja Albatros - Dywity

Opis

Fundacja Albatros została zarejestrowana w Bukwałdzie we wrześniu 2006 roku pod nazwą Fundacja „Pierwiosnek”, dzięki inicjatywie osób od wielu lat zajmujących się ochroną dzikich zwierząt. Obecnie jako Fundacja Albatros, od 2009 roku ze statusem organizacji pożytku publicznego, realizuje swoje cele statutowe dotychczas głównie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Działa na rzecz ochrony dzikich zwierząt, głównie poprzez wpieranie ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz edukację ekologiczną. Według statutu celami Fundacji są: 1. Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej. 2. Opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy. 3. Tworzenie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. 4. Ochrona zwierząt dzikich i ich siedlisk. 5. Utworzenie i prowadzenie Centrum Inicjatyw Ekologicznych. 6. Utworzenie i prowadzenie Ogrodu Roślin Leczniczych. 7. Inicjowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych. 8. Wspieranie działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich. 9. Wspieranie rozwoju, aktywności i działań młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem integracji młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną. 10. Integracja społeczna dla zrównoważonego rozwoju. Strategiczny projekt Fundacji Albatros – Symbiosis ma na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji ekologicznej w Polsce opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ). Jego najważniejszą składową jest sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt (SOR) - unikatowa na skalę naszego kraju inicjatywa realizowana przez fundację od 2007 roku. Głównym celem SOR jest zwiększenie efektywności pomocy dzikim zwierzętom poprzez system współpracy i jednolity program działania oraz finansowania ORZ. Bardzo istotnym elementem tego systemu jest włączenie szerokiego grona partnerów i darczyńców do programu wsparcia Funduszu dla Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt utworzonego przez Fundację Albatros. Fundacja Albatros prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, przyjmujący co roku kilkuset pacjentów oraz współpracuje z dziesięcioma ośrodkami rehabilitacji na terenie dwóch województw. Nieustannie pracuje również nad rozwojem sieci, inicjując powstawanie nowych ośrodków, nawiązując kontakty, organizując spotkania, warsztaty i konferencje. Od pięciu lat realizuje również projekt „Ptasi Ambulans”, dzięki któremu przeprowadziła już na terenie Warmii i Mazur tysiące interwencji, dających szansę dzikim zwierzętom potrzebującym pomocy na szybką fachową opiekę. Dodatkowo Fundacja Albatros prowadzi systematyczną edukację w formie zajęć w pracowni aktywnej edukacji przyrodniczej Zielone Laboratorium, konkursów i prelekcji organizowanych głównie dla dzieci i młodzieży. Jest również założycielem jedynego w kraju branżowego Centrum Wolontariatu Przyrodniczego.