Konferencje.pl - tysiące miejsc na konferencje. Zero kłopotów. Skorzystaj z wyszukiwarki lub zleć nam wybór idealnej sali konferencyjnej spośród ponad 4000 hoteli, ośrodków, pałaców, a także teatrów i muzeów oraz innych oryginalnych miejsc. Wyślij zapytanie, a otrzymasz oferty bezpośrednio na swój adres e-mail.
KulTour.pl Organoizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej

KulTour.pl Organoizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej

ul. Wyspiańskiego 16/1, 60-750 Poznań
www.kultour.pl

Dane kontaktowe

...... Pokaż telefony

Opis

Jesteśmy zespołem ludzi o rozległych horyzontach i rozmaitym wykształceniu, którzy postanowili połączyć swe zainteresowania i kompetencje by stworzyć oryginalną, atrakcyjną i wszechstronną ofertę turystyczną. Zajmujemy się jednak nie tylko praktyczną działalnością w dziedzinie turystyki, bowiem oprócz uprawnień i doświadczenia w pracy pilotów wycieczek i przewodników, dysponujemy potwierdzoną akademickimi dyplomami lub nawet tytułami naukowymi wiedzą w zakresie historii, filozofii, religioznawstwa, geografii i realioznawstwa krajów europejskich, ale także informatyki i zarządzania. Nasze podstawowe filary działania: - wycieczki w kraju i za granicę - kursy i szkolenia - usługi przewodnickie po Poznaniu i kompleksowa opieka nad gośćmi w naszym mieście (tłumaczenia/zwiedzanie/noclegi/transport)

Usługi

 • Wyjazdy incentive

 • Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych...

  Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

  Dwudniowe szkolenie obejmuje 22 godziny dydaktyczne i warsztatowe, przygotowane i przeprowadzane na podstawie uprzedniej waloryzacji turystyczno-kulturowej zamawiającego miasta lub mikroregionu. Na zlecenie Starostw Powiatowych i urzędów miejskich oraz innych instytucji szkolenie przeprowadza zespół dydaktyków i praktyków z uczelni poznańskich oraz poznańskiego turoperatora: Biura Podróży KulTour.pl, specjalizującego się w organizowaniu wypraw turystyki kulturowej oraz jej promocji. Szkolenie jest organizowane na podstawie uzgodnionego programu i pod kierunkiem dr Armina Mikos von Rohrscheidt, wykładowcy specjalności „turystyka kulturowa” oraz autora pierwszej polskiej monografii na ten temat („Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy”, wyd. 2008).
  Cele szkolenia:
  1) zapoznanie uczestników z aktualnymi trendami popytowymi oraz zakresem i rodzajami turystyki kulturowej,
  2) zwrócenie uwagi na wynikające z nich szanse dla mikroregionu, jego poszczególnych miejscowości i obiektów, placówek kulturalnych i organizacji,
  3) przedstawienie wyników przeprowadzonej waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego miasta lub mikroregionu, wynikających z niej szans, mocnych i słabych stron,
  4) wskazanie możliwości rozwijania oferty turystyki kulturowej w oparciu o potencjał miasta lub mikroregionu,
  5) przedstawienie mechanizmów współpracy w budowaniu wspólnego integralnego produktu turystyki kulturowej dla mikroregionu lub w ramach szlaków turystyczno-kulturowych
  6) umożliwienie dyskusji pomiędzy zainteresowanymi w rozwoju takiego produktu i (ewentualnie) powołanie zespołu działającego na rzecz jego tworzenia.

  Pożądaną grupą docelową uczestników szkolenia są:
  a) członkowie władz samorządowych na szczeblu powiatów, gmin i miast oraz pracownicy urzędów samorządowych, szczególnie odpowiedzialni za działy: turystyka, promocja, kultura,
  b) kierownicy i pracownicy obiektów atrakcyjnych turystycznie oraz placówek kulturalnych (muzea publiczne i prywatne, cenne obiekty sakralne, skanseny, parki tematyczne, parki kulturowe, parki narodowe i krajobrazowe, inne atrakcje turystyczne, teatry i domy kultury)
  c) właściciele i kierownicy hoteli, lokali gastronomicznych oraz usług transportowych
  d) przewodnicy miejscy i terenowi, kierownicy lokalnych organizacji turystycznych oraz biur podroży, zajmujących się turystyką przyjazdową, przedstawiciele zespołów artystycznych, środowisk twórczych lub grup rekonstrukcji historycznych
  e) przedstawiciele miejscowych uczelni i szkół średnich, prowadzących zajęcia z zakresu turystyki, gastronomii, hotelarstwa,
  f) inne osoby lub reprezentanci instytucji, które zdaniem zlecającego szkolenie mają lub mogą mieć związek z turystyką przyjazdową na terenie miasta i regionu

  Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że efektem szkoleń jest nie tylko przyrost fachowej wiedzy uczestników i uzyskanie znajomości nowoczesnych mechanizmów budowania produktów w szeroko rozumianej turystyce kulturowej, ale intensyfikacja konkretnych działań w mieście lub regionie na rzecz poprawy jakości istniejącej oferty oraz jej lepszej promocji, przede wszystkim zaś konkretne podejmowanie działań na rzecz tworzenia brakujących, elementów oferty turystyczno-kulturowej, w tym tematycznych pakietów i eventów. 

Atrakcje

 • Wycieczki

 • Poznań piastowski i średniowieczny

  Ostrów Tumski z Katedrą, Stary Rynek, Ratusz, Fara, Wzgórze Przemysła

  Trasa rozpoczyna się na Ostrowie Tumskim, siedzibie pierwszych władców Polski - Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W tym miejscu istniał potężny gród stołeczny, a następnie powstała pierwsza katedra na ziemiach polskich. W wieku XIII Poznań został lokowany na nowo na lewym brzegu Warty, a jego sercem stały się Rynek i Ratusz - symbol samorządności miasta. Swoją siedzibę władca Wielkopolski Przemysł I przeniósł na Wzgórze Przemysła wznoszące się nad miastem. Tutaj rezydowali później królowie Polski odwiedzający Poznań. Największą dumą mieszkańców Poznania była Fara - z najwyższą wieżą w mieście. Liczne wojny i pożary sprawiły, że starą świątynię musiano rozebrać, a parafię miejska przenieść do barokowego kościoła pojezuickiego. Jego monumentalna fasada i wnętrze są najpiękniejszą bodaj wizytówką polskiego baroku.

  Czas - ok. 3 godz.
  Koszt usługi przewodnickiej - 120 zł
  Wstępy: Katedra - normalny - 3 zł/os., ulgowy - 2 zł/os.
  Opcjonalnie multimedialna Makieta Dawnego Poznania. - normalny - 12 zł/os., ulgowy - 9 zł/os.