W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce w Hotelu Pałacu Alexandrinum  wprowadzono dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny, które pozwolą gościom cieszyć się bezpiecznym i spokojnym pobytem.

Bezpieczeństwo w hotelu

- w Hotelu Pałacu Alexandrinum wdrożono działania zgodnie z aktualnymi wytycznymi krajowych instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia (Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia)
- Personel hotelu został przeszkolony zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych oraz posiada niezbędną wiedzę, by zadbać o bezpieczeństwo gości (zgodnie z zaleceniami pracownicy stosują maseczki ochronne oraz rękawiczki)
- Na terenie hotelu mogą przebywać tylko goście w nim zakwaterowani, pracownicy oraz dostawcy.
- Ograniczona została liczba gości mogących jednocześnie przebywać w poszczególnych miejscach w hotelu stosowanie do ich powierzchni, z zachowaniem 2-metrowego dystansu
- Na terenie hotelu znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – m.in. przy wejściu do hotelu, w recepcji, przy wejściu do restauracji, w toaletach
- Na terenie hotelu dezynfekowane są powierzchnie dotykowe – klamki, uchwyty, przyciski w windzie, poręcze, włączniki światła, blaty
- Zwiększono częstotliwość wymiany powietrza oraz wietrzenia pomieszczeń

Recepcja

- Każdy gość podczas zameldowania musi mieć obligatoryjnie zmierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem. Personel ma prawo odmówić przyjęcia gościa w przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub objawów chorobowych oraz powtórzyć procedurę w trakcie pobytu
- W trakcie meldowania goście powinni zachować odpowiednią odległość pomiędzy sobą
- Zmiany procedur podczas check in tak, aby skrócić czas przebywania gości przy recepcji
- Goście są oddzieleni od pracownika recepcji przezroczystą płytą plexi, a zameldowanie odbywa się w sposób bezdotykowy
- Wszyscy pracownicy hotelu są wyposażeni w maseczki ochronne, rękawiczki i płyny dezynfekujące, codziennie przed rozpoczęciem pracy mają również mierzoną temperaturę
- Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane
- W recepcji jest możliwy zakup maseczek
- Goście podczas zameldowania informowani są o wprowadzonych zasadach
(potwierdzone podpisem Gościa)

Pokoje

- Wietrzenie oraz dezynfekcja przez zamgławianie środkiem bakterio-wirusobójczym pokoi po wymeldowaniu gości, a przed przybyciem kolejnych
- W trakcie pobytu gości pokoje sprzątane tylko na wyraźne życzenie
- Pokoje hotelowe są sprzątane z zastosowaniem nowych procedur, zgodnie z wytycznymi GIS z zachowaniem należytej staranności wraz z dezynfekcją urządzeń
- W trakcie sprzątania dezynfekowane są wszystkie blaty, klamki, meble, armatury, poręcze, wietrzenie pokoju, telefon, pilot do telewizora i inne przedmioty używane przez gości
- Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących gośćmi hotelowymi
- Zakaz używania suszarek do włosów

Restauracja

- Przed wejściem do restauracji dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym a goście proszeni są o dezynfekcję rąk
- Pracownicy restauracji stosują środki bezpieczeństwa takie, jak rękawiczki oraz maseczki
- Utrzymana zostaje dyscyplina 2-metrowej odległości pomiędzy stolikami
- Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba że odległości między nimi wynoszą min. 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie
- Kontrola i nadzór maksymalnej liczby gości w restauracji – na podstawie liczby dostępnych miejsc siedzących, przy uwzględnieniu zasad 1 osoba / 4 m2
- Restauracja przyjmuje i obsługuje zamówienia w formie serwisu do stolików
- Istnieje możliwość zamówienia posiłków do pokoju w formie Room Service – (telefonicznie lub w recepcji)
- Posiłki do pokoi będą dostarczone na uzgodnioną godzinę do Państwa pokoju
- Bufety oraz wszystkie blaty są regularnie dezynfekowane, a zastawa i sztućce wyparzane
- Każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik oznaczony napisem „zdezynfekowano”.

SPA Alexandrinum

- Przed wejściem do SPA dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym, a goście proszeni są o dezynfekcję rąk
- Pracownicy SPA stosują środki bezpieczeństwa takie jak fartuch tekstylny, maseczka oraz rękawiczki jednorazowe podczas wykonywania zabiegu (jeśli jest taka możliwość)
- Każdorazowa dezynfekcja przestrzeni i sprzętu kosmetycznego przed i po zakończeniu zabiegu. Po zakończonej dezynfekcji gabinet oznaczony napisem „zdezynfekowano”
- Zabiegi będą umawiane tylko telefonicznie przez recepcję główną lub recepcję SPA i uprasza się o punktualność i przychodzenie bez osób towarzyszących

Bezpieczna i przyjazna lokalizacja

- Hotel mieści się w małej, spokojnej i cichej wsi, z dala od miasta, na odludziu, bez tłumów, blisko natury
- Hotel Pałac Alexandrinum położony jest na 12 ha terenu zielonego, gdzie każdy może znaleźć własną przestrzeń, a poza terenem rozciągają się rozległe bezdroża, ścieżki spacerowe oraz rowerowe
- Wszystkie posiłki przygotowujemy sami, w kuchni hotelu – nie korzystamy z zewnętrznego cateringu.