W ramach działań prowadzących do wzmocnienia pozycji marki Best Western na europejskim rynku hotelarskim, dotychczasowy dyrektor sieci na Polskę – Gheorghe Marian Cristescu – objął nadzór na obiektami Best Western w krajach bałtyckich.

W strukturach Best Western International Gheorghe Marian Cristescu działa obecnie jako Dyrektor na Polskę i Kraje Bałtyckie. Do tej pory obejmował stanowisko podlegające pod Best Western Osuuskunta, czyli oddział reprezentujący markę w Finlandii, krajach bałtyckich i Polsce. Gheorghe Cristescu związany jest z siecią od 2011 r., a wśród jego obowiązków znajduje się m.in. nadzorowanie i koordynacja obiektów na terenie Polski i krajów bałtyckich, a także nawiązywanie kontaktów z inwestorami umożliwiającymi poszerzenie struktur Best Western. Nowy dyrektor, jako zaangażowany specjalista polskiego rynku hotelarskiego, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych. W przeciągu ostatnich lat został także nagrodzony wieloma wyróżnieniami przyznawanymi przez największe portale i magazyny związane z branżą MICE.

Desygnowanie Gheorghe’a Cristescu na nowe stanowisko wpisuje się w strategię sieci związaną z dynamicznym rozwojem marki w Europie Środkowej i Północnej, a przede wszystkim w Polsce. Oprócz płockiego Petropolu (zobacz obiekt), który został otwarty niedawno, w 2015 roku pod szyldem Best Western działać będą trzy nowe hotele – Best Western Plus w Brzegu (zobacz obiekt) i Olsztynie (zobacz obiekt) oraz Best Western Plus Q w Krakowie (zobacz obiekt). Sieć dysponuje obecnie ponad 4 tys. obiektów znajdujących się na terenie 100 krajów na całym świecie.