W kwietniu 2012 r. przy ul. Żaglowej w Gdańsku oficjalnie otwarto nową siedzibę Międzynarodowych Targów Gdańskich SA. O początkach działania AMBEREXPO i planach na kolejne lata opowiada Maciej Glamowski, Wiceprezesem Zarządu spółki.

Kiedy narodził się pomysł budowy nowoczesnego centrum targowo-konferencyjnego i przeniesienia dotychczasowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich?

Maciej Glamowski, Wiceprezes Zarządu AMBEREXPO: Sam projekt powstał kilka lat temu. Już w 2007 roku rozpoczęły się pierwsze przymiarki do zmiany lokalizacji Międzynarodowych Targów Gdańskich. Same procedury trwały jednak dość długo i dopiero w roku 2010 w związku ze zbliżającym się turniejem finałowym EURO 2012 zostały podjęte konkretne decyzje, dzięki którym powstanie AMBEREXPO było możliwe.

Czyli można powiedzieć, że mistrzostwa EURO 2012 były takim generalnym sprawdzianem dla AMBEREXPO?

Tak, jak najbardziej. To właśnie w AMBEREXPO swoją siedzibę miało Centrum Wolontariatu dla ochotników, którzy pomagali przy organizacji EURO 2012 w Gdańsku. Także pierwszymi użytkownikami nowego centrum byli przedstawiciele UEFA. Po EURO 2012 pierwszą imprezą zorganizowaną w AMBEREXPO były międzynarodowe targi Balt Military Expo.

Wyzwania przed którym stanęły Międzynarodowe Targi Gdańskie przy budowie AMBEREXPO?

Na pewno czas - na realizacje tej inwestycji mieliśmy niespełna 12 miesięcy, a opóźnienie nie wchodziło w rachubę. Dlatego niezbędna była dyscyplina czasowa ze strony wszystkich uczestników tej budowy. Nie odnotowaliśmy ani jednego dnia odstępstwa od przyjętych założeń  i otwarcie nastąpiło w założonym terminie.

Która z dotychczasowo zorganizowanych imprez okazała się najtrudniejsza logistycznie?

Trudno jednoznacznie powiedzieć, choć rzeczywiście organizujemy wydarzenia o bardzo zróżnicowanym charakterze. Pewnym wyzwaniem  było jednoczesne wykorzystanie hal  AMBEREXPO do trzech różnych eventów - targów, kongresu oraz koncertu. Ale z tego trudnego zadania wywiązaliśmy się bez większych problemów.

Jeżeli dobrze pamiętam podczas jednego z wydarzeń przy AMBEREXPO lądował helikopter.

To prawda, podczas Bałtyckich Targów Militarnych goście mogli zobaczyć lądowanie bojowego śmigłowca "Black Hawk". Wymagało to uzyskania specjalnych pozwoleń, ale było niezwykle widowiskowe i przyciągnęło tłumy widzów.

Gdyby miał Pan podsumować rok 2012. To był udany czas dla AMBEREXPO?

Nawet bardziej niż udany. W stosunkowo krótkim czasu udało się zorganizować ponad 60 wydarzeń o różnym charakterze, które łącznie odwiedziło ponad 90 tysięcy osób z 60 krajów świata. Te liczby mają swoją wymowę.

Szczególnie, że pierwszy rok działalności jest zazwyczaj bardzo trudny .

Zdecydowanie tak, poza tym sama działalność konferencyjna jest dla nas czymś nowym. Branża konferencyjna, kongresowa ma swoją specyfikę - wydarzenia są planowane z dużym, często nawet kilkuletnim wyprzedzeniem. W tej chwili przyjmujemy rezerwacje na rok 2014, 2015 i 2016. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania nie było łatwo pozyskać znaczące wydarzenia jeszcze zanim powstało AMBEREXPO - szczególnie, że organizatorzy przed podjęciem decyzji o wyborze miejsca chcą zobaczyć obiekt, sprawdzić jak funkcjonuje. Teraz, po roku działalności AMBEREXPO jest już znacznie łatwiej w pozyskiwaniu eventów. Udowodniliśmy, że profesjonalnie zajmujemy się organizacją różnego typu wydarzeń.

Główne cele na rok 2013?

Dalej chcemy rozwijać naszą część wystawienniczą i pracować nad kolejnymi wydarzeniami. Planujemy też rozwijać dotychczasowe eventy i poszerzać działalność konferencyjną oraz kongresową. Chcielibyśmy również móc organizować więcej imprez o charakterze innym niż targi - chodzi głównie o koncerty, gale czy zjazdy. AMBEREXPO to jedyny tego typu obiekt, który może jednocześnie pomieścić tak dużą liczbę osób. Warto wykorzystać ten potencjał.

Najbliższe wydarzenia w AMBEREXPO?

M.G.: Już wkrótce targi ABOUT DESIGN poświęcone wzornictwu przemysłowemu, na które serdecznie zapraszam. Niedługo potem odbędzie się konferencja Infoshare, a następnie po raz pierwszy w nowej formie zintegrowany projekt, w ramach którego odbędą się targi  Mleczna Rewia, BALTPIEK, GASTROEXPO, POLFISH. Z kolei w czerwcu odbędzie się 10. edycja prestiżowej Międzynarodowej Konferencji i Wystawy "Morskie Systemy  i Technologie" - MAST Europe 2013, z udziałem reprezentacji blisko 40 państw, które zgromadzą wystawców i gości z całego świata. To niezwykle ważne wydarzenia nie tylko dla Gdańska, ale i dla całego województwa pomorskiego.

Czego życzyć AMBEREXPO z okazji pierwszych urodzin?

Realizacji naszych planów. Pragniemy być tętniącym życiem ośrodkiem, w którym odbywają się liczne wystawy, kongresy spotkania, wydarzenia ważne dla mieszkańców naszego regionu, Polski i gości odwiedzających nasze miasto. Chcemy być znaczącym miejscem na mapie Gdańska, kreującym przyjazny, życzliwy klimat dla uczestników ważkich wydarzeń w skali regionu a także Europy czy świata. Mamy poczucie realizacji ważnego zadania w strategii rozwoju regionu pomorskiego i sądzę, że w pierwszym roku działalności AMBEREXPO wykonaliśmy istotny krok na drodze do osiągnięcia tego celu. Jestem przekonany, że kolejne lata pozwolą nam misję tę w pełni zrealizować.

źródło: Gdańsk Conventon Bureau