Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 254 200 000 PLN (ok. 65 m. EUR) na przeobrażenie poprzemysłowego kwartału centrum Miasta Katowice w strefę kultury.

Kredyt EBI pomoże wzmocnić atrakcyjność i konkurencyjność tego poprzemysłowego centrum Regionu Śląskiego znajdującego się na południu Polski i zamieszkałego przez 6 milionów mieszkańców. Pieniądze EBI zostaną przeznaczone na współfinansowanie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) z 8000 audytorium, strefą publiczną i usługami, które pozwolą na organizowanie międzynarodowych imprez kongresowych. W ramach Umowy sfinansowana zostanie również budowa nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR), która pozwoli poszerzyć horyzonty słynnej orkiestrze z Katowic. Nowa siedziba będzie wyposażona w 116 sal do prób, biura, składy instrumentów wraz z salą koncertową z 1800 osobowym audytorium oraz salą kameralną z 300 osobową widownią. Zarówno MCK, jak i NOSPR mieszczą się na „Osi Kultury” Miasta Katowice będącej w przeszłości miejscem przemysłu węglowego, a z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ze ścisłym centrum staje się ona obszarem istotnym dla rozwoju całego Miasta. Projekt przewiduje również współfinansowanie przebudowy całego układu komunikacyjnego na wspomnianym obszarze. Miasto Katowice jest pożyczkobiorcą i promotorem Projektu. Obecny kredyt jest kontynuacją owocnej współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Miastem Katowice. Wcześniej Bank udzielił już Katowicom trzech kredytów na łączną sumę 93 m. EUR z przeznaczeniem na infrastrukturę komunalną.

źródło: www.convention.katowice.pl