W nowym składzie zarządu prezesem został Krzysztof Moczulski, który wcześniej zasiadał w radzie nadzorczej. Wiceprezesami zostali Tadeusz Kierzek i Romuald Tomaszewski.

Posiedzenie rady nadzorczej OST Gromada odbyło się 30 września br. W jego trakcie zadecydowano o odwołaniu ze stanowiska prezesa Jana Błońskiego oraz przyjęto rezygnację Kazimierza Janika z funkcji wiceprezesa. Nowymi członkami zarządu są Krzysztof Moczulski – prezes, Tadeusz Kierzek i Romuald Tomaszewski – wiceprezesi.  

Działalność hotelarska i turystyczna Gromady ma już ponad 75 lat i dotyczy nie tylko naszego kraju, ale i zagranicy. Obecnie Gromada dysponuje: 11 hotelami, a wśród nich warszawskim Centrum Kongresowym położonym w centrum miasta mierzącym ponad 7 000 mkw., z dziewiętnastoma salami konferencyjnymi z czego największa daje możliwość organizacji konferencji dla 2500 osób, trzema ośrodkami wypoczynkowymi, dziewięcioma własnymi regionalnymi biurami turystycznymi własnych i sześcioma biurami licencyjnymi oraz około 400 biurami agencyjnymi.