Podczas pandemii szczególne ważne dla gości obiektu jest zapewnienie nie tylko komfortowego pobytu, ale i bezpieczeństwa. Z myślą o nich Nowa Zatoka wdrożyła politykę bezpieczeństwa.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania obiektów konferencyjnych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce Nowa Zatoka przedstawiła specjalne procedury, które zostały wdrożone w lokalu:

- Na terenie obiektu mogą przebywać jedynie osoby zakwaterowane oraz goście części restauracyjnej. Nie ma możliwości odwiedzin osób zakwaterowanych przez osoby niezameldowane. Osoby, na które została nałożona kwarantanna, nie mogą przebywać na terenie obiektu.

- Wszystkie osoby przebywające w obiekcie zaleca się do noszenia maseczek higienicznych/ maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku części restauracyjnej.

- Przy ladzie recepcyjnej może się znajdować maksymalnie 1 osoba. Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.

- Sale konferencyjne mogą zostać udostępnione na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa, przy zachowaniu dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 2 m odległości między osobami.

- Przed realizacją każdej konferencji służby techniczne Nowej Zatoki dezynfekują w sali stoły, krzesła, pilot do TV, pilot do rzutnika, flipchart, markery, wieszaki oraz inne detale wyposażenia konferencyjnego;

- Przed konferencją oraz po jej zakończeniu sale konferencyjne są wietrzone w celu zapewnienia w nich właściwego obiegu świeżego powietrza.

- W trakcie pobytu gościa pokój nie będzie sprzątany – wymiana pościeli, ręczników, przyborów toaletowych będzie się odbywała jedynie na życzenie. W pokojach również został wprowadzony zakaz używania suszarek nadmuchowych zainstalowanych w łazienkach.

- Ze szczególną starannością dezynfekowane są przedmioty tj. piloty do TV, telefony, zestawy do kawy i herbaty czy uchwyty i klamki w pokojach.

- Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego, klamek, poręczy, uchwytów, sprzętu recepcyjnego i innych często dotykanych powierzchni.

- W przestrzeniach ogólnodostępnych znajdują się płyny dezynfekujące do rąk.

- Śniadania są serwowane w części restauracyjnej i wybierane z karty menu (braku menu bufetowego). Po zakończonym przez gościa posiłku, obsługa każdorazowo dokładnie dezynfekuje stół i krzesła w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa. Wszystkie stoły w restauracjach, które są przygotowane na przybycie kolejnych gości, posiadają odpowiednie oznakowanie.

- Personel obiektu został przeszkolony i wyposażony w środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej.

- W węzłach higieniczno-sanitarnych zostały wywieszone instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek ochronnych, zdejmowania i zakładania maseczek. Zamiast suszarek nadmuchowych w łazienkach oferowane są ręczniki papierowe do wycierania rąk.