W trosce o zdrowie naszych Gości i pracowników związane z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Hotel Luxor & Atelia Centre wdrożył dodatkowe środki ochronne, które zmniejszają zagrożenie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Przy wejściach do hotelu, na recepcji oraz w restauracji umieszczone zostały pojemniki z płynem dezynfekującym oraz informacje na temat środków ostrożności, których należy przestrzegać, aby uniknąć zarażenia oraz jak postępować w przypadku zauważenia niepokojących objawów.

W toaletach umieszczone zostały tablice z informacjami na temat zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak skutecznie myć ręce.

W hotelu zwiększona została częstotliwość dezynfekcji przedmiotów i miejsc, z których często korzystają pracownicy i goście, takich jak: klamki, poręcze itp. Posiłki w restauracji serwowane są z zachowaniem zalecanych odległości między gośćmi. Unika się używania wielorazowych przedmiotów, takich jak przyprawniki. Obrusy są wymieniane po każdym gościu. Pracownicy Hotelu Luxor & Atelia Centre noszą maseczki lub przyłbice i rękawiczki ochronne.

Sale konferencyjne przygotowywane są przy zachowaniu odległości między krzesłami i dopasowaniu wielkość sali do liczby uczestników wydarzenia, zgodnie z
wytycznymi GIS i aktualnymi Rozporządzeniami Rady Ministrów. Sale oferowane w Hotel Luxor & Atelia Centre są przestronne i umożliwiają organizację bezpiecznych eventów nawet przy dużej liczbie uczestników.