Nowoczesny obiekt konferencyjny przy ul. Grottgera w Lublinie ma szansę powstać w zakładanym wcześniej terminie. Wykonawca prac, firma Polimex-Mostostal, zapowiada przyspieszenie prac budowlanych i zlikwidowanie opóźnienia do końca 2012 roku.  

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, wykonawca uruchomił już drugą zmianę robotników. Dzięki dodatkowej sile roboczej czterotygodniowe opóźnienie ma być nadrobione do końca roku. Co więcej, na wniosek Polimeksu urząd zobowiązał się do zapłacenia bezpośredniego należności podwykonawcom za wykonane prace budowlane. Sąsiadujące z nowym gmachem Urzędu Marszałkowskiego Lubelskie Centrum Konferencyjne ma być miejscem, w którym będą odbywały się nie tylko konferencje, lecz również wystawy, sympozja i wydarzenia artystyczne. Pięciokondygnacyjny budynek o powierzchni 8,5 tys. mkw. będzie posiadał trzypoziomowy parking podziemny. Parter zostanie przeznaczony na halę wystawienniczą, a piętro na salę konferencyjną oraz pomieszczenia biurowe. Hala wystawiennicza o powierzchni 2,5 tys. mkw. ma służyć prezentacji i promocji osiągnięć przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności. Na jej terenie będą organizowane pokazy i wystawy innowacyjnych produktów z różnych branż, w szczególności z sektora high-tech. Ponadto będzie ona miejscem prezentacji oferty instytucji okołobiznesowych wspierających innowacyjność. Okresowo w hali odbywać się będą festiwale wiedzy, w ramach których będą miały miejsce prezentacje multimedialne programów poświęconych nauce, transmisje telewizyjne z laboratoriów badawczych z udziałem widzów. Z kolei sala konferencyjna o powierzchni 2,2 tys. mkw. ma być  miejscem ponadregionalnych spotkań, konferencji, seminariów oraz paneli dyskusyjnych dotyczących m.in. tematyki związanej ze wspomaganiem innowacyjnych procesów w gospodarce poprzez transfer technologii z obszaru high-tech do gospodarki, oraz z rozwojem współpracy transgranicznej w zakresie innowacyjnych projektów w regionie Polski Wschodniej. Ponadto 200 mkw. powierzchni LCK przeznaczone zostanie na pomieszczenia biurowe dla osób zajmujących się bieżącą obsługą hali wystawienniczej i sali konferencyjnej. Dodatkowo, w otoczeniu budynku usytuowane zostaną edukacyjne place zabaw. Przewiduje się stworzenie sześciu tematycznych placów zabaw takich, jak: piaskownice archeologiczne, osada słowiańska, siły natury, karuzele astronomiczne, zagroda zwierząt domowych czy sławne budowle. Koszt budowy Lubelskiego Centrum Konferencyjnego szacuje się na ok. 30 mln złotych. Część tej kwoty pochodzi z unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej. źródło: www.konferencje.pl