Od połowy marca 2014 r. funkcję p.o. prezesa spółki Port Hotel pełni Adam Strażecki.

Strażecki jest obecnie członkiem rady nadzorczej spółki oddelegowanym do sprawowania czynności prezesa zarządu. Jest również wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy. Adam Strażecki to absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz ekonomii w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej, jednostki dydaktycznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, ESC Tuluza i University of Strathclyde. Posiada doświadczenie związane z zarządzaniem, restrukturyzacją, przekształceniami i prywatyzacją przedsiębiorstw. Uczestniczył w wielu transakcjach typu MA, w których reprezentował Ministra Skarbu Państwa, Samorząd, spółki Skarbu Państwa, fundusze typu private equity oraz przedsiębiorców.

Dotychczasowy prezes Port Hotelu - Mirosław Moczarski - jest obecnie członkiem zarządu spółki.