12 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza spółki Port-Hotel powołała Adama Strażeckiego na stanowisko prezesa zarządu – dyrektora generalnego.

Strażecki, który do tej pory pełnił z ramienia Rady Nadzorczej obowiązki prezesa zarządu spółki Port-Hotel, obejmie stanowisko prezesa od 1 lipca 2014 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem i ekonomistą. Posiada doświadczenie związane z zarządzaniem, restrukturyzacją, przekształceniami i prywatyzacją przedsiębiorstw. Uczestniczył w wielu transakcjach rynku kapitałowego, w których reprezentował Ministra Skarbu Państwa, organy samorządu terytorialnego, fundusze typu private equity oraz spółki Skarbu Państwa, w tym Krajowy Fundusz Kapitałowy. Wielokrotnie powoływany był w skład organów nadzoru spółek kapitałowych. 

Rada Nadzorcza podjęła również decyzję o powołaniu Andrzeja Saji do zarządu spółki na kolejną trzyletnią kadencję na stanowisko członka zarządu – dyrektora ds. operacyjnych (Saja pełni tą funkcję nieprzerwanie od 2011 roku). Jednocześnie nowy zarząd powierzył Mirosławowi Moczarskiemu stanowisko dyrektora ds. budowy Hotelu Renaissance. To flagowy projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze we współpracy ze spółką Port-Hotel.