The Bridge Wrocław MGallery Hotel wprowadził wzmożone środki ostrożności i higieny, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym gościom.

Wdrożona specjalna polityka bezpieczeństwa w The Bridge Wrocław MGallery Hotel obejmuje następujące działania:

- Pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej, maski i chusteczki antybakteryjne.

- W częściach wspólnych hotelu obowiązuje nakaz utrzymywania dystansu społecznego.

- Rekomendowana są: realizacja płatności bezdotykowych, a także bezkontaktowe procedury zameldowania i wymeldowania.

- W kluczowych miejscach hotelu (lobby, restauracje, recepcje, etc.) znajdują się środki dezynfekujące.

- Zasady sprzątania pokojów uległy zaostrzeniu i zostały rozszerzone o dezynfekcję powierzchni szczególnie narażonych na dotyk.

- Wzmożeniu uległy procedury sprzątania przestrzeni publicznych na terenie hotelu, a przede wszystkim obszarów w szczególności narażonych na dotyk.

- Pracownicy hotelu odbyli kompleksowe szkolenie z zakresu BHP.

- Wprowadzone zostały wzmocnione standardy bezpieczeństwa dotyczące kontaktu z żywnością i procedura dostawy żywności.

- W przypadku przymusowego zamknięcia hotelowej restauracji, dodatkowe opłaty za dostarczenie posiłków do pokoju nie są pobierane.

- We wszystkich hotelach grupy Accor powołane zostało stanowisko Ambasadora Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za zdrowie i dobre samopoczucie gości.