W katalogu firm konferencje.pl znajdziesz organizatorów i profesjonalnych podwykonawców, którzy dostarczają kompleksowe usługi około konferencyjne. Sprawdź firmy z każdego regionu!

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Muzealna 4, 48-316 Łambinowice
www.cmjw.pl

Dane kontaktowe

...... Pokaż telefon
Kategorie: Atrakcje turystyczne
  • Opis
  • Atrakcje

Opis

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu jest unikatową w skali europejskiej placówką, zajmującą się problematyką jeniecką i niektórymi zagadnieniami z zakresu najnowszej historii Polski. Muzeum prowadzi działalność naukowo-badawczą, dokumentacyjną, edukacyjną, wystawienniczą, wydawniczą, a także konserwatorską i upamiętniającą.

Atrakcje

Atrakcje turystyczne

  • Zwiedzanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

    Zwiedzanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

    Działalność wystawiennicza należy do podstawowych zadań statutowych muzeum. Jest prowadzona z dużą intensywnością od początku istnienia tej placówki. Realizuje się ją w formie ekspozycji stałych bądź czasowych. W przypadku wystaw czasowych, w muzeum pokazywane są zarówno wystawy własne, jak i te, które zostały przygotowane przez inne placówki i instytucje. Celem wszystkich wystaw jest przedstawienie w przystępnej i interesującej formie najważniejszych faktów II wojny światowej, szczególnie dotyczących jeńców wojennych oraz samej historii Lamsdorf/Łambinowic. Zasadnicza część ekspozycji muzeum, którą można obejrzeć w Łambinowicach, ma charakter stały, pozostała natomiast – czasowy.