W lutym 2013 r. krakowskie centrum kongresowe oficjalnie dołączyło do International Congress and Convention Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów.

Aby dostać się do stowarzyszenia, ICE Kraków musiało spełnić szereg kryteriów postawionych przez organizację. Działania programowe ICCA, z których już teraz korzysta krakowskie centrum kongresowe obejmują m.in. działania promocyjne, szkolenia, spotkania branżowe związane z wymianą klientów, a także prowadzenie bazy stowarzyszeń i wydarzeń. Jest to narzędzie marketingowe i sprzedażowe, które pozwala członkom ICCA znaleźć spotkania stowarzyszeń potencjalnie zainteresowanymi ich destynacją. Na chwilę obecną baza wskazuje 7065 spotkań, które mogłyby odbyć się w Polsce – czyli również w Krakowie. Zawiera 10683 rekordy spotkań międzynarodowych i dane na temat 125374 spotkań, które odbywają się od roku 1873. ICCA to jedna z najważniejszych instytucji w branży przemysłu spotkań. Stowarzyszenie powstało w 1963 roku, a jego pierwszym i najważniejszym celem było sformatowanie oferty i sprzedaż usług turystycznych bardzo szybko rozwijającemu się rynkowi międzynarodowych spotkań oraz stworzenie platformy wymiany informacji o konferencjach i kongresach. Obecnie do ICCA należy ponad 950 usługodawców i organizatorów przemysłu spotkań międzynarodowych z całego świata, pochodzących z 88 krajów. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na różne branże, które obejmują marketing destynacyjny, zarządzanie spotkaniami, obsługę spotkań, transport, obiekty konferencyjne i członków honorowych. Firmy członkowskie i organizacje znajdujące się w tym samym obszarze geograficznym są podzielone na oddziały, które obejmują: Afrykę, Azję i Pacyfik, Europę Środkową, Francję-Benelux, Iberyjski, Amerykę Łacińską, Morze Śródziemne, Bliski Wschód, Amerykę Północną, Skandynawię i Wielką Brytanię z Irlandią. Celem podziału członków na sektory i oddziały jest zacieśnienie współpracy w poszczególnych regionach. Centrum Kongresowe ICE Kraków to nowoczesny obiekt, który zostanie oddany do użytku w drugiej połowie 2014 roku. W kompleksie będzie można organizować kongresy z udziałem 3,2 tys. osób. Największe pomieszczenie - Sala Audytoryjna z foyer - będzie w stanie pomieścić do 2090 osób, kolejne - Sala Teatralna - będzie przystosowana do obsługi wydarzeń z udziałem nawet 600 uczestników. Trzecia ze znajdujących się w Centrum sal, Kameralna, pomieści 300 osób i będzie miała możliwość podziału na dwa mniejsze pomieszczenia. źródło: ICE Kraków