26 listopada 2013 r. Komisja Europejska zatwierdziła decyzję o dofinansowaniu budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Wysokość dotacji dla nowego obiektu kongresowego na Śląsku wynosi 182,1 mln złotych.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach otrzymało dofinansowanie w wysokości 73,3 proc. kosztów kwalifikowanych. Przypomnijmy, że wwartość całego projektu wynosi 321,8 mln złotych.

Dofinansowanie dla centrum kongresowego

Proces kwalifikacji wydatków dla projektu w Komisji trwał ponad 3 lata. Komisja uznała, że projekt jest zgodny z priorytetami programu operacyjnego oraz z polityką Zrównoważonego Rozwoju Miast. W ocenie Komisji uwzględniono opinie ekspertów zewnętrznych, wzięto pod uwagę charakter inwestycji, harmonogram i koszty, zgodność z zasadami wspólnego rynku, a także dokonano oceny ryzyka inwestycji oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Kolejne unijne wsparcie

Projekt budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. MCK jest jednym z trzech kluczowych projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, którego wartość przekracza 50 mln euro. Obiekt jest kolejnym projektem realizowanym przez miasto Katowice, który otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych - w 2012 roku unijne wsparcie dostała budowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.