Sieć Qubus Hotel pozytywnie przeszła ważną certyfikację jakości w systemie ISO. Jej zakres obejmował także usługi konferencyjne.

W dniach 11-14 czerwca br. w losowo wybranych obiektach Qubus Hotel został przeprowadzony zewnętrzny audyt w nadzorze systemu ISO 9001:2008. Zespół audytujący sprawdzał zgodność sekwencji procesów z wymaganiami normy i opisami zawartymi w dokumentacji systemu zarządzania. Podczas kontroli uwzględniona została również specyfika działalności Qubus Hotel. Audyt obejmował elementy z zakresu certyfikacji, czyli zarządzanie procesem świadczenia usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych.

- Wynik kontroli jest bardzo pozytywny dla sieci Qubus Hotel. Wszystkie cele audytu zostały osiągnięte. Zewnętrzni audytorzy dokładnie zweryfikowali działania korekcyjne i korygujące uznając, że nasza firma wdrożyła i ustanowiła skuteczny system zarządzania, który spełnia normy ISO 9001:2008. Dodatkowo wszystkie niezgodności wykryte w poprzednim audycie zostały usunięte i odpowiednio udokumentowane – mówi Michał Ogórek Pełnomocnik Zarządu ds. ISO i HACCP. Kontrola potwierdziła również, że Qubus Hotel utrzymuje stałą dynamikę rozwoju firmy oraz cały czas doskonali procesy jakości, oferując Gościom najwyższą jakość usług. Pozytywnie ocenione zostały także, szeroki wachlarz szkoleń dla pracowników oraz odpowiednio zbudowana ścieżka rozwoju. 

- Bardzo cieszy nas opinia audytorów na temat pracowników, których kompetencje zostały określone jako wysokie. Pochwalono również wzorową organizację pracy w zestawieniu z ilością Gości, którzy w tym czasie korzystali z usług Qubus Hotel. Dodatkowo zwrócono uwagę na odpowiednie planowanie i delegowanie działań wśród pracowników. Doskonale oceniona została także infrastruktura apartamentów i pokoi hotelowych. Audytorzy zwrócili uwagę na umiejętność zastosowania indywidualnych rozwiązań w zakresie awarii i usterek w pokojach hotelowych. Po raz pierwszy też kontrolerzy zaopiniowali bardzo pozytywnie nasze działania w obszarze komunikacji z Gościem oraz zarządzania opinią zwrotną. Tu podkreślono, że Qubus Hotel wykorzystuje odpowiednie metody monitorowania informacji i analizy danych. Podejmowane działania są cały czas doskonalone, a reakcje na informacje ze strony klientów są szybkie i prawidłowe, co bezpośrednio wpływa na wzrost zadowolenia Gości z usług Qubus Hotel – podsumowuje Michał Ogórek. 

Qubus Hotel jako jedna z pierwszych hotelowych sieci w Polsce uzyskała w 2006r. dla swoich obiektów certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008. Przez 7 kolejnych lat sieć przechodziła pozytywnie kolejne certyfikacje i audyty, doskonaląc działania w obszarze oferowania najwyższej jakości usług. Pozytywne zmiany dostrzegają również Goście hotelowi, którzy bardzo dobrze oceniają wszystkie obiekty sieci, przyznając im wysokie oceny na najbardziej znanych portalach rezerwacyjnych.