Krakowski hotel konferencyjny Radisson Blu przyłączył się do akcji „Wracamy do ogrodu”, która w tym roku odbędzie się po raz piąty w dniach 2 i 3 grudnia.

Projekt „Wracamy do ogrodu”, który prowadzony jest przy współpracy z Towarzystwem Nasz Dom opiekującym się placówkami dla dzieci, będzie kontynuacją działań podjętych podczas MPI EMEC 2015 w Krakowie. Wówczas uczestnicy konferencji oraz partner akcji – DMC Poland - złożyli meble do nowo powstającego domu w ramach Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Parkowa”. W grudniu ekipa skupi się na urządzaniu placówki, w której miejsce dla siebie znajdzie 10 nowych dzieci. Także dzięki wsparciu finansowemu stowarzyszenia MPI placówka zostanie wcześniej uruchomiona. Koordynatorem projektu jest Kinga Soćko, a jego pomysłodawcą Krzysztof Celuch. W tym roku do projektu przyłączył się również hotel Radisson Blu w Krakowie.