Najpopularniejsi autorzy

Jolanta Ambroziak Jolanta Ambroziak Redaktorka
Marta Jesionowska Marta Jesionowska Ekspertka
Weronika Wirtel Weronika Wirtel Ekspertka
Alexandra Kunowska Alexandra Kunowska Ekspertka

Strona główna   /   Artykuły   /   Na ratunek branży MICE – Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń proponuje Bon Solidarnościowy


Na ratunek branży MICE – Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń proponuje Bon Solidarnościowy

Na ratunek branży MICE – Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń proponuje Bon SolidarnościowyNa zdjęciu: Dr Beata Kozyra: Na ratunek branży MICE – Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń proponuje Bon Solidarnościowy

Nie trzeba przekonywać, że ostatni rok był okresem wyjątkowo trudnym dla krajowej i światowej branży MICE. Kolejne firmy i obiekty zawieszały działalność, a wielu wyspecjalizowanych pracowników przekwalifikowało się, szukając źródeł dochodu poza zamrożoną branżą eventową. Obecnie niezbędne jest stworzenie nowej formy wsparcia, która realnie wsparłaby branżę spotkań. Prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Beata Kozyra dla Konferencje.pl przedstawia ideę Bonu Solidarnościowego, który jest szansą na pobudzenie popytu i odrodzenie branży.

Branża spotkań i wydarzeń, po 14-miesięcznym zastoju, znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji. Średnie spadki przychodów w całej branży to ok. 70% w stosunku do roku 2019. Pomoc rządowa w postaci Tarcz 1-9 i PFR 1-2 stanowiła wsparcie dla dużej części firm naszej branży, ale w wielu przypadkach nie było ono wystarczające. To nie jedyne wyzwanie, z jakim firmy branży spotkań i wydarzeń muszą się zmierzyć. Firmy, którym uda się przetrwać do całkowitego odmrożenia poszczególnych sektorów naszej branży, nie będą mogły odtrąbić sukcesu. Czeka je bowiem długotrwały proces odbudowy popytu na swoje usługi. Stąd też koncepcja bonu, który ma stanowić instrument popytowy.

Różne segmenty – jeden cel

Projekt ten nie powstał w ostatnim czasie. Pomysł bonu dla branży spotkań i wydarzeń pojawiał się w zeszłym roku. Pierwsze wstępne rozmowy Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń – RPSiW z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii na temat ewentualnych rozwiązań odbudowujących popyt, w tym m.in. bonu dla branży spotkań i wydarzeń, odbyły się również w lipcu 2020 r. na naszych regularnych spotkaniach z Minister Jadwigą Emilewicz, Minister Olgą Semeniuk i Ministrem Andrzejem Gut-Mostowym.

Ponieważ członkami RPSiW są przedstawiciele różnych sektorów branży spotkań i wydarzeń, m.in. targowo-kongresowy, eventowy i kulturalny, pracując nad naszym bonem, poszliśmy o krok dalej, tworząc komplementarne narzędzie, które nazwaliśmy Bonem Solidarnościowym. Składają się na niego 3 niezwykle ważne elementy, tworzone przez organizacje członkowskie RPSiW z danego sektora: Bon Eventowy, Bon Targowo-Kongresowy (stworzony przez reprezentowaną przeze mnie Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce) oraz Bon dla Kultury.

Dla kogo jest przeznaczony Bon Solidarnościowy?

Ze względu na specyfikę każdego z sektorów branży spotkań i wydarzeń koncepcja zakłada trzy różniące się nieco modele, ale mające wspólny cel, jakim jest odbudowa popytu na targi, kongresy, eventy czy koncerty. Beneficjentem Bonu Solidarnościowego ma być polska firma, polski pracownik czy uczestnik wydarzeń kulturalno-artystycznych organizowanych w kraju.

W każdym z poszczególnych Bonów składowych brana była pod uwagę specyfika danego sektora naszej branży. Bon Eventowy oraz Targowo-Kongresowy przeznaczone są dla firm MŚP, które posiadają rezydencję podatkową w Polsce, zatrudniają osoby na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne, wreszcie takich, które chcą zorganizować swoje spotkania czy eventy dla pracowników, wystawić się na targach lub wziąć udział w kongresach i konferencjach do końca roku 2022.

Natomiast Bon Kulturalny skierowany jest do osób w wieku 16-26 lat, czyli do pokolenia, które najboleśniej odczuło odgrodzenie społeczne od różnych form kultury i rozrywki. Będzie można go wykorzystać na zakup biletów w obszarze: teatr, muzyka, kino, sztuki wizualne, muzea, sztuki performatywne.

Bon solidarnościowy Bon Eventowy Bon Targowo-kongresowy

Różna jest również wysokość dofinansowania w ramach poszczególnych Bonów. W przypadku Bonu dla Kultury jest to kwota 300 złotych brutto na osobę. Wartość Bonu Targowo-Kongresowego to 2000-10 000 zł brutto na firmę, w zależności od wartości zakupionej usługi, jednak nie więcej niż 40% wartości zakupionego produktu. Z kolei jeśli chodzi o Bon Eventowy, dofinansowanie na pracownika wynosi 200 zł brutto.

Bon Targowo-Kongresowy oraz Bon Eventowy byłyby do wykorzystania u zleceniobiorców z sektora spotkań i wydarzeń, posiadających rezydencję podatkową w Polsce, z przeważającym PKD: 82.30 (organizacja targów, wystaw i kongresów), 73.11 (agencje eventowe i reklamowe), 79.12 (organizatorzy turystyki) oraz 79.11B (pośrednicy turystyczni). Oznacza to, że beneficjentami pośrednimi tych Bonów będą nie tylko: organizatorzy eventów, targów, kongresów i konferencji, ale również obiekty kongresowo-targowe i konferencyjne, hotele, restauracje, firmy cateringowe, firmy techniczne, scenograficzne, nagłośnieniowe, oświetleniowe, multimedialne, transportowe, artyści i inne firmy wspierające organizację spotkań.

W przypadku Bonu dla Kultury beneficjentami pośrednimi będą: organizatorzy wydarzeń kulturalnych, jak również artyści, menadżerowie i animatorzy kultury, firmy techniczne oraz – tak jak w pozostałych Bonach – hotele, restauracje, firmy cateringowe, firmy techniczne
i scenograficzne czy transportowe.

Decyzja jeszcze nie zapadła, ale już dziś można wesprzeć projekt

Koncepcja Bonu Solidarnościowego została oficjalnie przesłana w dniu 19 maja br. m.in. do Premiera Mateusza Morawieckiego, Premiera Jarosława Gowina, Minister Olgi Semeniuk, Ministra Tadeusza Kościńskiego, Ministra Andrzeja Guta-Mostowego oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Rafała Szlachty. Czekamy na odpowiedź.
Nieocenionym wsparciem Idei Bonu Solidarnościowego byłoby obecnie poparcie naszej koncepcji przez bezpośrednich i pośrednich beneficjentów Bonu, do czego zachęcamy.

Zdj.pexels

Dr Beata Kozyra Dr Beata Kozyra Ekspertka

Prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Członek zespołu koordynacyjnego Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Menedżer, autorka książek,… Czytaj więcej