Najpopularniejsi autorzy

Jolanta Ambroziak Jolanta Ambroziak Redaktorka
Marta Jesionowska Marta Jesionowska Ekspertka
Weronika Wirtel Weronika Wirtel Ekspertka
Alexandra Kunowska Alexandra Kunowska Ekspertka

Strona główna   /   Artykuły   /   Wytyczne dla funkcjonowania hoteli i obiektów w trakcie epidemii COVID-19


Wytyczne dla funkcjonowania hoteli i obiektów w trakcie epidemii COVID-19

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli i obiektów w trakcie epidemii COVID-19Na zdjęciu: Wytyczne dla funkcjonowania hoteli i obiektów konferencyjnych w trakcie epidemii COVID-19

Na stronie Ministerstwa Rozwoju 28 kwietnia br. zamieszczone zostały wytyczne dla hoteli, pensjonatów i obiektów w trakcie epidemii COVID-19. Co zmieni się w ich funkcjonowaniu po otwarciu 4 maja?

Szczegółowe zalecenia opublikowane na stronie ministerstwa mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia zarówno gości hoteli i obiektów, jak i zatrudnionych w nich pracowników. Według wytycznych, otwarte po 4 maju hotele i obiekty muszą wdrożyć kompleksowe działania, aby dostosować się do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. Istotne jest także ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu w określonym przedziale czasowym, aby uniknąć ryzyka zakażenia.

W opublikowanym komunikacie uwzględniono 4 aspekty: zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnionym, zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie, procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracowników lub obsługi oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby/klienta.

Bezpieczeństwo w hotelach i obiektach podczas epidemii COVID-19

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Ministerstwo Rozwoju opublikowało listę wytycznych, do których należy dostosować się, otwierając ponownie hotel czy obiekt po 4 maja. Przedstawiamy niektóre z nich:

  • Powinna zostać ustalona i nadzorowana maksymalna liczba gości w hotelu, obiekcie czy pensjonacie na podstawie liczby dostępnych pokoi, według przelicznika: liczba pokoi razy dwie osoby. Informacja o dopuszczalnej liczbie gości, którzy mogą przebywać w danej części obiektu, powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu oraz w recepcji.
  • Sale konferencyjne mogą zostać udostępnione na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa, przy zachowaniu dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 2 m odległości między osobami.
  • Z użytkowania zostają wyłączone pomieszczenia takie jak: pokoje czy sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz takie pomieszczenia, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, aż do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Korzystanie z ww. przestrzeni jest możliwe tylko w przypadku wynajęcia ich na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.
  • Restauracje i bary w obiektach mogą działać wyłącznie w reżimie sanitarnym (z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu). Posiłki mogą być serwowane wyłącznie dla gości hotelu, w przestrzeni restauracji, pod warunkiem zachowania co najmniej 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.
  • Konieczne jest bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnodostępnych toalet, wind, blatu recepcyjnego - po każdym gościu, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
  • Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia - dokonanie ozonowania / zamgławiania / dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.

Uwaga! 30 kwietnia opublikowano projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z którym do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przed przedsiębiorców działalności, polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki. Czasowemu ograniczeniu podlega także prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce.

Aktualizacja - od 18 maja br. - zgodnie z rozporządzeniem z dn. 16 maja hotele mogą otworzyć restauracje przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz ww. wytycznych Ministerstwa Rozwoju.

Jak postępować w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u osób przebywających w obiekcie?

W przypadku gościa aktualnie przebywającego w hotelu czy obiekcie, należy czasowo odizolować go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomić dyspozytora medycznego o zaistniałym podejrzeniu zakażenia oraz poinformować o incydencie kierownictwo obiektu w celu ustalenia obszaru, po którym poruszał się gość. Następnie należy przeprowadzić gruntowne sprzątanie w zgodzie z procedurami obiektu i dezynfekowanie powierzchni dotykowych. Konieczne jest także sporządzenie listy osób, które przebywały w tej samej części obiektu i o tej samej porze, co gość z podejrzeniem zakażenia. Należy też wdrożyć zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

Gdy podejrzenie zakażenia COVID-19 występuje u kogoś z personelu hotelu bądź obiektu, który wykonuje obowiązki na miejscu, należy natychmiast odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Powinno wstrzymać się przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania hotel i obiektów w czasie epidemii COVID-19 oraz pełna lista wytycznych znajdują się na stronie https://www.gov.pl/

Zdj. pexels.com