Najpopularniejsi autorzy

Jolanta Ambroziak Jolanta Ambroziak Redaktorka
Marta Jesionowska Marta Jesionowska Ekspertka
Weronika Wirtel Weronika Wirtel Ekspertka
Alexandra Kunowska Alexandra Kunowska Ekspertka

Strona główna   /   Artykuły   /   Koncerty dozwolone! Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych


Koncerty dozwolone! Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych

Koncerty dozwolone! Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowychNa zdjęciu: Koncert dozwolone Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych

Dobra wiadomość dla organizatorów wydarzeń. Możliwe jest już organizowanie koncertów i spektakli. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa i Sportu opublikowało wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych.

Do najważniejszych zasad, które będą obowiązywać organizatorów imprez rozrywkowych, będzie należało przestrzeganie obłożenia sali do maksymalnie 50% liczby miejsc, nakaz noszenia maseczek przez uczestników wydarzenia oraz przestrzeganie reżimu sanitarnego. Uwaga - podczas koncertów nie skorzystamy z usług gastronomicznych. W tracie wydarzenia zakazane jest spożywanie napojów i jedzenia. 

Organizator imprezy rozrywkowej będzie zobowiązany dodatkowo do przestrzegania określonych zasad, między innymi:

  • powołania koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
  • zgromadzenia danych kontaktowych do tracking pracowników;
  • przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;
  • zapewnienia środków do dezynfekcji wraz z instrukcją ich właściwego użycia w miejscach ogólnodostępnych;
  • rozplanowania wydarzenia w taki sposób, aby w jednym miejscu w tym samym czasie pracowała możliwie najmniejsza liczba osób;
  • aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego (m.in. informacji o konieczności złożenia przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym).

Opublikowane wytyczne regulują także kwestie organizacji widowni:

  • wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do noszenia maseczek, zakrywających nos i usta;
  • widzom i słuchaczom udostępnione zostaje co drugie miejsce na widowni, do maksymalnie 50% ogólnej liczby miejsc. Jeśli na widowni miejsca nie są oznaczone, wówczas obowiązuje zasada zachowania 1,5 m odstępu między widzami i słuchaczami. Z obowiązku pozostawienia jednego wolnego miejsca zwolnione są osoby, którym towarzyszy dziecko poniżej 13. roku życia, osoba z orzeczeniem niepełnosprawności. Obowiązek nie dotyczy również osób mieszkających wspólnie w lokalu.
  • przestrzeganie wszelkich zasad reżimu sanitarnego, wyposażenie przestrzeni w środki do dezynfekcji w miejscach ogólnodostępnych oraz w instrukcje ich użycia;
  • w przypadku obiektów, które posiadają jedno wejście, ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych grup osób. Obiekty, które posiadają więcej wejść, powinny na czas trwania wydarzenia je udostępnić.

Ze szczegółową listą wytycznych można się również zapoznać na stronie ministerstwa.

Zdj. Suvan (pexels.com)