Pobierz ebooka

Pobierz ebooka

Pobierz e-book

Najpopularniejsi autorzy

Jolanta Ambroziak Jolanta Ambroziak Redaktorka
Marta Jesionowska Marta Jesionowska Ekspertka

Strona główna   /   Artykuły   /   Ochrona danych osobowych – wkrótce według nowych zasad


Ochrona danych osobowych – wkrótce według nowych zasad

Ochrona danych osobowych – wkrótce według nowych zasadNa zdjęciu: Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Dnia 25 maja przyszłego roku wejdą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Nakładają one na zarządzających takimi danymi nowe zobowiązania, a także wysokie potencjalne kary za ich niespełnienie. Zmiany dotyczyć będą także organizatorów spotkań.

Celem ustawodawców,  było zwiększenie ochrony danych osobowych osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej. Funkcjonujące obecnie przepisy, obowiązujące od 20 lat, od dawna już nie nadążały za czasami, w których dane osobowe stały się atrakcyjnym towarem – intensywnie przetwarzanym, transferowanym i sprzedawanym.

Nowe rozporządzenie uściśla samą definicję danych osobowych, poszerzając ją o informacje istotne z punktu widzenia użytkowników sieci, takie jak lokalizacja czy adresy sieciowe. Wprowadza również pojęcia ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design) oraz w opcji domyślnej (privacy by default).  Każdy przedsiębiorca zarządzający danymi osobowymi klientów będzie musiał ocenić skutki wdrożenia swojego produktu lub usługi dla ochrony danych już na etapie planowania przedsięwzięcia biznesowego. Przedsiębiorca będzie też zobowiązany zapewnić takie środki organizacyjne i technologiczne, aby przetwarzane były wyłącznie dane niezbędne do osiągnięcia konkretnego, wyznaczonego celu.

Kolejną, długo oczekiwaną, nowością jest zapewnione prawo do bycia zapomnianym w sieci. Każdy będzie mógł teraz zażądać usunięcia swoich danych z list wyszukiwarek internetowych oraz serwisów internetowych. Organizator wydarzeń, przetwarzający dane osobowe klientów, będzie musiał ponadto niezwłocznie usunąć je po wykorzystaniu w celu, w którym zostały zebrane lub na wniosek osoby, której dotyczą.

Administratorzy danych osobowych będą musieli wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych – osobę, która w miejsce dotychczas powoływanego Administratora Bezpieczeństwa Informacji czuwać będzie nad przestrzeganiem przepisów unijnego rozporządzenia, a w razie nieprawidłowości lub problemów, np. wycieku danych, zgłaszać je do odpowiednich organów nadzoru w swoim kraju.

Organizatorzy konferencji, pozyskujący dane osobowe swoich klientów, będą zobowiązani poinformować ich, w oparciu o jaką podstawę prawną gromadzą informacje, przez jaki okres będą je przechowywać oraz do jakiej instytucji mogą się oni zwrócić z ewentualną skargą.

Zdj. kaboompics.com