Konferencje.pl - tysiące miejsc na konferencje. Zero kłopotów. Skorzystaj z wyszukiwarki lub zleć nam wybór idealnej sali konferencyjnej spośród ponad 4000 hoteli, ośrodków, pałaców, a także teatrów i muzeów oraz innych oryginalnych miejsc. Wyślij zapytanie, a otrzymasz oferty bezpośrednio na swój adres e-mail.

Piknik firmowy a przepisy prawne

Płoskonka Przemysław Piknik firmowy a przepisy prawne konferencje

10.05.2010

Czym tak naprawdę są pikniki i inne tego typu imprezy? Zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. art. 3. są „formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych” – czyli rekreacją.

 

 

 

Już sam ten zapis powoduje, iż nasze postępowanie musi być związane z działalnością w obrębie kultury fizycznej i jej składowej czyli rekreacją ruchową.
 
 

W rozdziale 7 tejże Ustawy odnajdujemy interesujący zapis, o którym powinniśmy pamiętać: „Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, uwzględniając kwalifikacje osób prowadzących działalność w tej dziedzinie, ich prawa i obowiązki, oraz podstawowe założenia organizacyjne”. Wynika z tego jasno, iż przy organizacji eventów większość przepisów regulujących naszą działalność będzie pochodzić z tego właśnie Ministerstwa. Kolejny rozdział i kolejny zapis pozostawia trochę wątpliwości „Zorganizowane zajęcia w zakresie (…) rekreacji ruchowej mogą prowadzić osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami.” Tutaj może paść blady strach na nie jednego organizatora – skąd wziąć taką kadrę. Później postaram się to wyjaśnić. Jeden z ostatnich rozdziałów Ustawy  dotyczący „Zasady bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej” nie pozostawia złudzeń  „Osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność w sferze kultury fizycznej są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek i higieniczne warunki podczas imprez sportowych oraz zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i zajęć rehabilitacyjnych ich uczestnikom” i dalej „Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych” – obecnie znowelizowana z dnia 20 marca 2009 r. Niech ta Ustawa posłuży nam za kolejny punkt  naszych rozważań na temat prawnych podstaw organizacji imprez plenerowych.
 

Kiedy wspominamy o organizacji imprezy plenerowej, nie sposób zapomnieć o Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009. I nawet jeśli  art. 3. „Ilekroć w ustawie jest mowa o:
 

1) imprezie masowej  – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową, imprezę sportową (…), z wyjątkiem imprez:
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników” poniekąd zwalnia nas z obowiązku przestrzegania w/w Ustawy należy pamiętać, iż wciąż działamy w obrębie rekreacji ruchowej i podlegamy nie tylko cytowanym zapisom Ustawy o kulturze fizycznej, ale również Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. Jeśli ktoś miałby wątpliwości, rozwiewa je paragraf 1: „ Rozporządzenie stosuje się do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, zorganizowaną działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1)  zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich. I dalej „ Prowadzący działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej (…) jest obowiązany do:
1) opracowania regulaminu zajęć oraz zapoznania z nim uczestników tych zajęć,
2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przebieg zajęć, posiadającej kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, zwanej dalej "ustawą",
3) ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych,
4) zapewnienia uczestnikom rekreacji ruchowej warunków bezpieczeństwa oraz warunków sanitarno-higienicznych określonych w odrębnych przepisach,
5) zapewnienia uczestnikom rekreacji ruchowej bazy rekreacyjno-sportowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć,
6) dopuszczenia do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.” Już te zapisy wzbudzają przyspieszone bicie serca niejednego organizatora  i rodzące się pytanie – czy muszę od każdego uczestnika wymagać ww. oświadczeń? Sprawa w przypadku imprez plenerowych jest dość kłopotliwa, jednak mając na uwadze poniższe zapisy, „Prowadzący działalność dostarcza uczestnikom zajęć rekreacyjnych, przed ich rozpoczęciem, regulamin uczestnictwa w tych zajęciach (…)” najlepszym wyjściem oprócz przekazania pełnych informacji zleceniodawcy jest poświęcenie przysłowiowych 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i zebranie podpisów pod prostym regulaminem uczestnictwa.
 

Przemysław Płoskonka

Menaging Direktor Escape.waw.pl oraz wykładowca AWF Warszawa w Zarządzie Turystyki Aktywnej i Kwalifikowanej.

Autor:
Pobierz Ebooka:
Pierwszy przewodnik eventowy po Warszawie. Przejrzyj, zanim wybierzesz obiekt na swoje następne wydarzenie.
Poleć artykuł:
Napisz komentarz:
lista aktualności

Newsletter

RSS - Aktualności

W każdy wtorek najnowsze obiekty, newsy
i artykuły w Twojej skrzynce. Bądź na bieżąco!

X

Najnowsze oferty specjalne

Newsletter

W każdy wtorek najnowsze obiekty, newsy
i artykuły w Twojej skrzynce. Bądź na bieżąco!

Co nowego?

Centra kongresowe i targowe; Hotele konferencyjne; Ośrodki konferencyjne Hotele konferencyjne; W budowie Hotele konferencyjne Hotele konferencyjne Hotele konferencyjne
Wędkarstwo Rafting Jazda konna Zorbing Pojazdy specjalne
Agencje eventowe Konferencje i kongresy Sprzęt Audio Video Agencje eventowe Tłumaczenia symultaniczne
Agencje eventowe Konferencje i kongresy Sprzęt Audio Video Agencje eventowe Tłumaczenia symultaniczne