Pobierz ebooka

Pobierz ebooka

Pobierz e-book

Najpopularniejsi autorzy

Jolanta Ambroziak Jolanta Ambroziak Redaktorka
Marta Jesionowska Marta Jesionowska Ekspertka

Strona główna   /   Artykuły   /   Wytyczne dla branż - konferencje, kongresy, szkolenia


Wytyczne dla branż - konferencje, kongresy, szkolenia

Wytyczne dla branż - konferencje, kongresy, szkoleniaNa zdjęciu: Wytyczne dla branż - konferencje, kongresy, szkolenia

Znamy już wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, konferencji oraz kongresów. W dobie pandemii mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz pracownikom obiektów i agencji.

Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opublikowało listę wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w czasie epidemii COVID-19. Wytyczne podzielone zostały na 4 części, uwzględniające: zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia czy spotkania, zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestnikom oraz pracownikom obsługi i dostawcom wydarzenia, jak również procedury zapobiegawcze w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracowników bądź obsługi wydarzenia oraz u uczestników spotkania.

Wśród najważniejszych punktów w części Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania znalazły się m.in.:

- dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów oraz kontrola liczby osób przebywających na terenie wydarzenia.

- Układ przestrzenny (m.in. ustawienie krzeseł, stołów, sceny etc.) spotkania czy wydarzenia powinien zostać zorganizowany tak, by zapewniona została minimum dwumetrowa odległość między jego uczestnikami, a niemożliwy był samodzielny wybór miejsca przez uczestnika wydarzenia (np. poprzez przygotowanie miejsc/krzeseł itp. specjalnie oznakowanych i przypisanych do danej osoby).

- Niezbędne jest zapewnienie:

* odpowiedniej liczby dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla uczestników wydarzenia, szczególnie przy wejściach na teren spotkania, przy recepcjach, wejściach do wind, toalet, punktów gastronomicznych;

* regularnego czyszczenia (co najmniej kilka razy w ciągu dnia, nie rzadziej niż co godzinę, w zależności od liczby uczestników) powierzchni wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy wydarzenia (np. toalet, klamek, wind itp.) 

* dobrej wentylacji, regularnego wietrzenia pomieszczeń, w których odbywają się spotkania, oraz ich kompleksowego czyszczenia przed i po zakończeniu spotkań.

- Zorganizowanie stref wejścia i wyjścia oraz recepcji i punktów rejestracji zgodnie z zaleceniami, jak: ograniczenie możliwości zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu, przygotowanie wyjścia z terenu spotkania przygotowanego w innym miejscu niż wejście na jego teren, a w etapie I rekomendowana jest rezygnacja z recepcji lub punktu rejestracji uczestników spotkania na rzecz wcześniejszej rejestracji online i wcześniejszego wydania przez organizatora wydarzenia identyfikatorów lub kodów cyfrowych.

- Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę oraz spożywanie ich przez uczestników spotkania na terenie spotkania przy zachowaniu min. dwumetrowego dystansu pomiędzy siedziskami, stołami czy stolikami koktajlowymi. W przypadku organizacji żywienia na miejscu należy stosować się do wymagań higieniczno-epidemiologicznych zawartych w wytycznych dla gastronomii.

- Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom wydarzenia, np. krzeseł, stolików, flipchartów - po każdym wydarzeniu lub spotkaniu.

Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.

Zdj. unsplash.com